Leren en werken

'Leren en werken' is er voor leerlingen vanaf 15 jaar die leren en werken willen combineren. Dat kan in verschillende Centra voor Leren en Werken in Brussel. Leerlingen kunnen er ook een getuigschrift van 2e of 3e graad of een diploma secundair onderwijs behalen.
leerlinge tijdens praktijkles haarzorg - foto  © VGC - Lander Loeckx

 

Duaal Leren

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor leren en werken of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting.

 

Centra voor Leren en Werken

Leren en werken kunt u in Brussel combineren in verschillende nederlandstalige Centra voor Leren en Werken.
Dit kan op verschillende manieren:

  • in de Leertijd via SYNTRA Brussel: de leerling volgt 1 dag per week les en werkt 4 dagen in een kleine of middelgrote onderneming.
  • in een Centrum voor Leren en Werken (CLW): de leerling volgt 2 dagen les op school en werkt 3 dagen in de praktijk.

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) bepaalt mee het traject van de leerling. Trajectbegeleiders helpen de leerlingen als ze werk zoeken.

 

Extra steun voor sommige leerlingen

Maar soms hebben leerlingen nog niet de juiste attitudes en competenties om leren te combineren met werken op de reguliere arbeidsmarkt. Ze kunnen dan een voortraject, brugproject of persoonlijk ontwikkelingstraject volgen. In Brussel zijn er deze trajecten: 

  • brugprojecten: vzw Abrusco, vzw Groep Intro, vzw JES, vzw Profo
  • voortrajecten: vzw Abrusco, vzw JES, vzw Profo
  • persoonlijk ontwikkelingstrajecten: vzw Groep Intro

Er zijn verder ook deze trajecten voor leerlingen in het stelsel Leren en Werken:

  • begeleiding naar werk: vzw Groep Intro, vzw JES
  • intensieve begeleiding alternerend leren: vzw Groep Intro, vzw JES, vzw Profo
  • Taalkot: vzw Abrusco

 

 

Meer informatie

Bekijk het filmpje over Duaal Leren in Brussel

Ga naar de pagina over de Brusselse Centra Leren en Werken op de website van Tracé Brussel
Zoek een Centrum voor Deeltijds Onderwijs
Ga naar de pagina over SYNTRA Brussel op deze website
Ga naar de pagina over de Leertijd op de website van SYNTRA Brussel