Hulp aan jongeren

Een kind of jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Maar hoe en waar dan precies? Dat is niet altijd duidelijk. Daarom zijn er de diensten ‘Brede Instap’. Bij deze diensten kunnen jongeren, ouders of opvoedingsverantwoordelijken terecht met elk probleem van de jongere. De dienst biedt zelf hulp of verwijst door naar een andere organisatie of dienst.

Al deze organisaties zijn rechtstreeks toegankelijk. Jongeren en hun ouders kunnen er meteen terecht.

Diensten ‘Brede Instap’

Kind en Gezin

Kind en Gezin

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Jongerenadviescentra (JAC)

Jongerenadviescentra (JAC)

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Dienst Ondersteuningsplan

Dienst Ondersteuningsplan

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Soms is er langdurige, intensieve en gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig. Bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Dan regelt de intersectorale toegangspoort de toegang.

Bij deze hulpverlening kan je als ouder of als jongere niet rechtstreeks terecht. Je hebt een toelating nodig. Dit noemen we de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

In elke provincie is er een intersectorale toegangspoort die de toegang biedt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De medewerkers van de toegangspoort bepalen wie in aanmerking komt voor welk hulpaanbod.

Aanvraag

Samen met een hulpverlener uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dien je een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort

In bepaalde gevallen kan je ook zelf de toegang aanvragen. Dan moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Ben je ervan overtuigd dat je hulp nodig hebt die je alleen via de toegangspoort kunt krijgen?
  • Vind je geen hulpverlener die de aanvraag voor jou wil doen?
  • Heb je een attest van een hulpverlener die zegt dat hij je niet kan helpen om een aanvraag in te dienen?
  • Heb je bemiddeling gevraagd tussen jou en de hulpverlener die weigerde te helpen bij het indienen van uw aanvraag?
  • Loopt er geen procedure bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?
Is de info op deze pagina nuttig?