N-Brussel Thesis Award

Met de N-Brussel Thesis Award wil de VGC het harde werk van  de Brusselse studenten zichtbaar maken. De prijs wordt door het Brussels Studies Institute (BSI) toegekend aan een pas afgestudeerde student aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel voor een uitstekende thesis over Brussel. 

N-Brussel Thesis Award

Elk academiejaar wordt de N-Brussel Thesis Award toegekend aan een pas afgestudeerde student aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel voor een uitstekende thesis over Brussel. De laureaat ontvangt een geldprijs van 2.000 euro en begeleiding in het kader van een eventuele peer-reviewed publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies.

De N-Brussel Award valideert het harde werk van de Brusselse studenten en stimuleert verder onderzoek over Brussel aan de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in de hoofdstad. 

Brussels Studies Institute

De VGC werkt voor de organisatie en uitreiking van de N-Brussel Awards samen met Brussels Studies Institute (BSI). De organisatie, jurering en uitreiking worden gekoppeld aan de jaarlijkse ‘BSI Student Thesis Award’ voor eindverhandelingen over Brussel, waar studenten van alle hogeronderwijsinstellingen (België) voor in aanmerking komen.  

Winnaars

  • 2018: De N-Brussel Master Thesis Award werd toegekend aan Alexander Colson voor de masterproef "Discovering The Zenne" over de rol van de Zenne in Brussel. Alexander Colson studeerde Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Je kan de scriptie hier lezen.
  • 2017: De N-Brussel Master Thesis Award werd op 16 maart 2018 voor het eerst toegekend aan Charlotte Landsheere voor de masterproef "Jongeren in Brussel tussen hoop en angst. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van superdiversiteit en de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op de sociale cohesie bij Brusselse jongeren" (Academiejaar 2016-2017). Charlotte Landsheere studeerde Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Je kan de scriptie raadplegen in de Vlaamse Scriptiebank.