Ik ben ouder en heb een conflict op school

Ik heb een conflict op school. Hoe pak ik dat aan? Bij wie kan ik een klacht neerleggen over een leerkracht?

Niet elk probleem is een conflict waard. Los het stap voor stap op. Vergeet niet: het welzijn van je kind staat voorop, niet wie gelijk krijgt.

  • Stap naar de leraar (of zorgcoördinator). De meeste klachten, vragen en problemen worden zo snel opgelost. Doe uw verhaal rustig en beschuldig niemand. Elk verhaal heeft twee kanten.
  • Er zijn ook problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn met een gesprek met de leraar. Stap dan naar de directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Misschien zitten nog andere ouders met hetzelfde probleem of is uw probleem voor de hele school belangrijk.
  • Stap naar de ouderraad. Zo krijgt uw probleem een andere dimensie. Vragen over bv. de eetzaal, het huiswerk- of pestbeleid, verkeersveiligheid… kan de vertegenwoordiger van de ouderraad meenemen naar de schoolraad. Daarin zetelen ook de directie en de leraren.
  • Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan in veel gevallen raad geven.
  • Niets helpt? Stap naar het schoolbestuur of de algemene directeur van de scholengroep. Dat is de werkgever van de leraren én van de directeur.

Kijk ook op onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-vraag-of-klacht-over-je-school.