Afbeelding digitale opleidingsbeurs 2021
Op donderdag 27 en vrijdag 28 mei 2021, van 9u-16u, organiseert Tracé Brussel vzw de digitale opleidingsbeurs ‘Ik zoek, ik vind’. Ken je of begeleid je zelf werkzoekenden? Via een online platform met digitale standen ontdekken jullie op de beurs het Nederlandstalige aanbod van beroepsopleidingen en begeleiding naar werk.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Logo PEP! vzw
PEP! vzw organiseert Math Clubs en coaching voor leerlingen in het secundair onderwijs. Zij kunnen bij PEP! aankloppen voor extra ondersteuning na de schooluren via peer-to-peer learning en coaching door rolmodellen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
BS Sint-Martinus Molenbeek (beeld Google Maps)
Voor de uitbouw van de basisschool van het Sint-Pieterscollege in Jette voorziet de VGC in 2.850.000 euro voor de renovatie en opbouw van een voormalige fitnesszaal tot schoolgebouw. Voor de financiering van de verdubbeling van de basisschool Sint-Martinus in Molenbeek besliste het college een subsidie van 1.500.000 euro toe te kennen. Naast deze infrastructuurdossiers voor schooluitbreidingen maakte het college ook nog voor twee scholen subsidies vrij voor tijdelijke huisvestingen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Gevelbord met N-logo
GO! basisschool Kasteel Beiaard in Neder-Over-Heembeek kan dankzij een BuitenSpel-subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) haar speelplaats vernieuwen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Jongen op step
Basisscholen die tijdens de week van 29/3 tot en met 2/4 of tijdens de paasvakantie opvang van hun leerlingen op school organiseren, kunnen opnieuw rekenen op een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
In de rubriek:
Directies en organisaties
Les in Huis van het Nederlands
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft met het Huis van het Nederlands Brussel (het Huis) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de komende vijf jaar. Het Huis ontvangt meer dan een miljoen euro om het Nederlands in Brussel te ondersteunen bij een volwassen doelpubliek. Daarnaast leren natuurlijk ook nog tienduizenden kinderen en jongeren van wie de thuistaal niet het Nederlands is, Nederlands op de Nederlandstalige scholen in het Brussels gewest.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Subscribe to