Gewoon secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs 6 leerjaren. Voor bepaalde studierichtingen zijn er 7de specialisatiejaren. In Brussel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs.
Afbeelding met de structuur van het secundair onderwijs en de onderwijsvormen

Structuur van het secundair onderwijs

In het secundair onderwijs start je kind in het 1ste leerjaar A als het een getuigschrift heeft van het basisonderwijs, of in het 1ste leerjaar B. Je kind krijgt in het 1ste en 2de leerjaar een brede basis vorming met veel verschillende vakken. Daarnaast kan je kind kiezen uit een keuzegedeelte dat sterk kan verschillen per school.

Vanaf de tweede graad (3de en 4de jaar) moet je kind een studierichting kiezen. Kies een ‘doorstroomgerichte’ richting als je kind later verder wil studeren, een ‘arbeidsmarktgerichte’ richting als het na het secundair onderwijs wil werken, of een richting die zowel ‘arbeidsmarkt-‘ als ‘doorstroomgericht’ is (dubbele finaliteit), waarmee het kan verder studeren of werken.

Je kunt kiezen voor algemeen (aso), beroeps- (bso), kunst- (kso), technisch (tso) secundair onderwijs en ‘Leren en Werken’.

Meer info over deze opties vind je op p. 63-71 van de Scholengids 2020-2021. Of zoek in het studieaanbod van de scholen via de scholenzoeker.

Tienerschool

Op 1 september 2018 startte de eerste Tienerschool in Brussel. Lees er meer over in de op p. 54 van de Scholengids 201-2020

Diploma secundair onderwijs

Wie slaagt voor het 6de jaar aso, kso, tso of het 7de jaar bso, behaalt een diploma secundair onderwijs. Ook binnen het stelsel van 'Leren en Werken' kan dit onder bepaalde voorwaarden. Met
dat diploma kunnen leerlingen verder studeren in het hoger onderwijs.

Modernisering vanaf september 2019

Op 1 september 2019 startte de modernisering van het Nederlandstalig secundair onderwijs. Het aanbod van het secundair onderwijs zal er de komende jaren geleidelijk anders uitzien.
Meer informatie over de modernisering vind je via:

Op 1 september 2020 start de hervorming van het secundair onderwijs voor het 2de leerjaar A en B van de 1ste graad. Dit zijn de nieuwe basisopties in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel:

2de leerjaar A

 • Economie en organisatie
 • Klassieke talen
 • Kunst en creatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • Voeding en horeca
 • Rudolf Steinerpedagogie
 • Freinetpedagogie

2de leerjaar B

 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • STEM-technieken
 • Voeding en horeca

De modernisering van de 2de en 3de graad secundair onderwijs start vanaf het schooljaar 2021-2022. Niet alle studierichtingen die nu bestaan, zullen in de toekomst nog worden aangeboden. Informeer dus goed bij de secundaire scholen naar hun toekomstige aanbod.

Een school of studierichting zoeken