Gewoon secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs 6 leerjaren. Voor bepaalde studierichtingen zijn er 7de specialisatiejaren. In Brussel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs.
(Toekomstige) structuur van het secundair onderwijs

Structuur van het secundair onderwijs

In het secundair onderwijs start uw kind in het 1ste leerjaar A als het een getuigschrift heeft van het basisonderwijs, of in het 1ste leerjaar B. Uw kind krijgt in het 1ste leerjaar een brede basisvorming met veel verschillende vakken. Daarnaast kan uw kind kiezen uit een keuzegedeelte dat sterk kan verschillen per school. Er zijn in Brussel ook Tienerscholen

Vanaf de tweede graad (3de en 4de jaar) moet uw kind een studierichting kiezen. Kies een ‘doorstroomgerichte’ richting als uw kind later verder wil studeren, een ‘arbeidsmarktgerichte’ richting als het na het secundair onderwijs wil werken, of een richting die zowel ‘arbeidsmarkt-‘ als ‘doorstroomgericht’ is (dubbele finaliteit), waarmee het kan verder studeren of werken.

Daarin blijft de keuze tussen algemeen (aso), beroeps- (bso), kunst- (kso), technisch (tso) secundair onderwijs en de Centra Leren en Werken (CLW) bestaan. Zowel in het voltijds onderwijs (tso, bso) als in de Centra Leren en Werken (CLW) kan uw kind kiezen voor ‘duaal leren’. Meer info over ‘duaal leren’ vindt u op p. 68 in de de Scholengids 2019-2020.

Raadpleeg het studieoverzicht van de secundaire scholen in Brussel op p. 76 van de Scholengids 2019-2020.

Tienerschool

Op 1 september 2018 startte de eerste Tienerschool in Brussel. Lees er meer over in de op p. 70 van de Scholengids 2019-2020

Diploma secundair onderwijs

Wie op dit moment slaagt voor het 6de jaar aso, kso, tso of het 7de jaar bso, behaalt een diploma secundair onderwijs. Ook binnen het stelsel van duaal leren kan dit onder bepaalde voorwaarden. Met dat diploma kunnen leerlingen verder studeren in het hoger onderwijs. Lees verder voor meer uitleg over de verschillende studiekeuzes en finaliteiten.

Modernisering vanaf september 2019

De modernisering van het Nederlandstalig secundair onderwijs start in het 1ste jaar in september 2019. Dat wil zeggen dat het secundair onderwijs er vanaf dan geleidelijk aan anders zal uitzien.
Lees meer over de modernisering via:

  • www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair
  • www.onderwijskiezer.be
  • de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  • de secundaire scholen

De modernisering van de 2de en 3de graad secundair onderwijs start vanaf het schooljaar 2021-2022. Niet alle studierichtingen die nu bestaan, zullen in de toekomst nog worden aangeboden. Informeer dus goed bij de secundaire scholen naar hun toekomstige aanbod.

Een school of studierichting zoeken