Gewoon basisonderwijs

De kleuterschool is er voor kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar. De lagere school is er voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs.
foto van een leerlinge (foto  © VGC - Lander Loeckx)

In Brussel zijn er meer dan 130 Nederlandstalige kleuter- of lagere scholen van het gewoon basisonderwijs.

Ook in Brussel is de Vlaamse Gemeenschap volledig verantwoordelijk voor het Nederlandstalige onderwijs. De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een flankerend onderwijsbeleid in Brussel.

Zoek een school in het kleuteronderwijs
Zoek een school in het lager onderwijs

 

Opgelet: bekijk zeker de volgende 'veelgestelde vragen':