Zijn er internaten voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs?

 • De Ark Multifunctioneel Centrum (MFC)
  Kardinaal Cardijnplantsoen 10
  1020 Brussel (Laken)
  tel. 02 245 56 12
  mieke.craeymeersch@vzwdeark.be 
  www.dearktelaken.be

  (voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen of emotionele problemen)
   
 • De Rijtak Sint-Fransiscus Medisch Pedagogisch Centrum
  Burgersstraat 2
  1070 Anderlecht
  tel. 02 524 62 66
  info@mpc-sintfranciscus.be
  www.mpc-sintfranciscus.be

  (voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met licht of matig verstandelijke handicap)
   
 • GO! internaat medisch pedagogisch instituut
  (Heemschool)
  Koning Albertlaan 181
  1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
  tel. 02 263 63 61
  nadia.vandenbosch@g-o.be
  schoolweb.rago.be/mpi/neder-over-heembeek
  (voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een matig en/of ernstig mentale handicap, type 2 en 4 en voor autistische kinderen en jongeren)
   
 • Kasterlinden, internaat
  Poolsterstraat 10
  1082 Sint-Agatha-Berchem
  tel. 02 430 68 00
  kasterlinden@vgc.be
  www.kasterlinden.be
  (voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met gezichtsstoornissen, gehoorstoornissen, spraak- of taalstoornissen of autismespectrumstoornis)
   
 • Huis in de rij MFC Levenslust
  Edmond Machtenslaan 49
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
  tel. 02 568 11 00
  info@levenslustvzw.be
  www.levenslustvzw.be

  (voor jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met een matige verstandelijke handicap en/of emotionele of gedragsproblemen)
   
 • Multifunctioneel Centrum Koninklijk Instituut Woluwe
  George Henrilaan 278
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  tel. 02 735 40 85
  piet.Ketele@fracarita.org 
  www.kiwoluwe.org
  (voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een auditieve beperking, een spraak-, taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis, en voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een visuele beperking of autismespectrumstoornis)

Lees ook de vraag 'welke Nederlandstalige internaten zijn er in Brussel?'

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.