Zijn er internaten voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs?

 • Campus Heemschool - Internaat 
  Beizegemstraat 132
  1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
  T 02 263 63 62
  info.internaat@campusheemschool.be
  www.campusheemschool.be 
  (Voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een matig en/of ernstig mentale beperking type 2 en 4)
   
 • De Ark Multifunctioneel Centrum (MFC)
  Ninoofsesteenweg 335
  1070 Anderecht
  T 02 245 56 12
  mieke.craeymeersch@vzwdeark.be 
  www.dearktelaken.be

  (Naschoolse en/of (semi-)residentiële opvang en begeleiding voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen of emotionele problemen. Woonbegeleiding en dagondersteuning)
   
 • Huis in de rij MFC Levenslust
  Edmond Machtenslaan 49
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
  T 02 568 11 00
  info@levenslustvzw.be
  www.levenslustvzw.be
  (Voor jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met een licht verstandelijke handicap en/of emotionele of gedragsproblemen)
   
 • Kasterlinden, internaat
  Poolsterstraat 10
  1082 Sint-Agatha-Berchem
  T 02 430 68 00
  heidi.hart@kasterlinden-vgc.be
  www.kasterlinden.be
  (Voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met gezichtsstoornissen, gehoorstroonissen, spraak- of taalstoornissen of autismespectrumstoornis, die op school zitten in Kasterlinden of een band hebben met Kasterlinden)
   
 • Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Fransiscus - De Rijtak
  Burgersstraat 2
  1070 Anderlecht
  T 02 524 62 66
  de.rijtak@mpc-sintfranciscus.be
  www.mpc-sintfranciscus.be
  (Voor jongeren van 6 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en/of emotionele problemen)
   
 • Multifunctioneel Centrum Koninklijk Instituut Woluwe
  George Henrilaan 278
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  T 02 735 40 85
  info@kiwoluwe.org 
  www.kiwoluwe.org
  (Voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een auditieve beperking, een spraak-, taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis, en voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een visuele beperking of autismespectrumstoornis of gedrags-emotionele stoornissen)

Lees ook de vraag 'welke Nederlandstalige internaten zijn er in Brussel?'

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.