Zijn er internaten voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs?

 • De Ark Multifunctioneel Centrum (MFC)
  Ninoofsesteenweg 335
  1070 Anderecht
  tel. 02 476  00 94
  mieke.craeymeersch@vzwdeark.be 
  www.dearktelaken.be

  (voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen of emotionele problemen)
   
 • De Rijtak Sint-Fransiscus Medisch Pedagogisch Centrum
  Burgersstraat 2
  1070 Anderlecht
  tel. 02 524 62 66
  info@mpc-sintfranciscus.be
  www.mpc-sintfranciscus.be

  (voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met licht of matig verstandelijke handicap)
   
 • GO! internaat medisch pedagogisch instituut
  (Heemschool)
  Beizegemstraat 132
  1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
  tel. 02 263 63 61
  nadia.vandenbosch@campusheemschool.be
  www.campusheemschool.be
  (voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een matig en/of ernstig mentale handicap, type 2 en 4 en voor autistische kinderen en jongeren)
   
 • Huis in de rij MFC Levenslust
  Edmond Machtenslaan 49
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
  tel. 02 568 11 00
  info@levenslustvzw.be
  www.levenslustvzw.be
  (voor jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met een matige verstandelijke handicap en/of emotionele of gedragsproblemen)
   
 • Kasterlinden, internaat
  Poolsterstraat 10
  1082 Sint-Agatha-Berchem
  tel. 02 430 68 00
  heidi.hart@vgc.be
  www.kasterlinden.be
  (voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met autismespectrumstoornis, dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een taal- en/of spraakstoornis, slechtziende leerlingen en leerlingen met ernstige emotionele of gedragsproblemen)
   
 • Multifunctioneel Centrum Koninklijk Instituut Woluwe
  George Henrilaan 278
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  tel. 02 735 40 85
  info@kiwoluwe.org 
  www.kiwoluwe.org
  (voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een auditieve beperking, een spraak-, taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis, en voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een visuele beperking of autismespectrumstoornis of gedrags-emotionele stoornissen)

Lees ook de vraag 'welke Nederlandstalige internaten zijn er in Brussel?'

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.