Welke soorten jeugdhulp zijn er?

Hulp aan jongeren

Een kind of jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Maar hoe en waar dan precies? Dat is niet altijd duidelijk. Daarom zijn er de diensten ‘Brede Instap’. Bij deze diensten kunnen jongeren, ouders of opvoedingsverantwoordelijken terecht met elk probleem van de jongere. De dienst biedt zelf hulp of verwijst door naar een andere organisatie of dienst.

Dit zijn de diensten ‘Brede Instap’:

Soms verwijzen ze door naar diensten zoals:

Al deze organisaties zijn rechtstreeks toegankelijk. Jongeren en hun ouders kunnen er meteen terecht.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort

Soms is er langdurige, intensieve en gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig.  Bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Dan regelt de intersectorale toegangspoort de toegang.

Bij deze hulpverlening kunt u als ouder of als jongere niet rechtstreeks terecht. U hebt een toelating nodig. Dit noemen we de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

In elke provincie is er een intersectorale toegangspoort die de toegang biedt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De medewerkers van de toegangspoort bepalen wie in aanmerking komt voor welk hulpaanbod.

Aanvraag

Samen met een hulpverlener uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dient u een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort.

In bepaalde gevallen kunt u ook zelf de toegang aanvragen. Dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • Bent u ervan overtuigd dat u hulp nodig hebt die u alleen via de toegangspoort kunt krijgen?
  • Vindt u geen hulpverlener die de aanvraag voor u wil doen?
  • Hebt u een attest van een hulpverlener die zegt dat hij u niet kan helpen om een aanvraag in te dienen?
  • Hebt u bemiddeling gevraagd tussen u en de hulpverlener die weigerde te helpen bij het indienen van uw aanvraag?
  • Loopt er geen procedure bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?
Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.