Welke soorten jeugdhulp zijn er?

Hulp aan jongeren

Een kind of jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Maar hoe en waar dan precies? Dat is niet altijd duidelijk. Daarom zijn er de diensten ‘Brede Instap’. Bij deze diensten kunnen jongeren, ouders of opvoedingsverantwoordelijken terecht met elk probleem van de jongere. De dienst biedt zelf hulp of verwijst door naar een andere organisatie of dienst.

Dit zijn de diensten ‘Brede Instap’:

Soms verwijzen ze door naar diensten zoals:

Al deze organisaties zijn rechtstreeks toegankelijk. Jongeren en hun ouders kunnen er meteen terecht.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort

Soms is er langdurige, intensieve en gespecialiseerde jeugdhulpverlening nodig.  Bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Dan regelt de intersectorale toegangspoort de toegang.

Bij deze hulpverlening kunt u als ouder of als jongere niet rechtstreeks terecht. U hebt een toelating nodig. Dit noemen we de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

In elke provincie is er een intersectorale toegangspoort die de toegang biedt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De medewerkers van de toegangspoort bepalen wie in aanmerking komt voor welk hulpaanbod.

Aanvraag

Samen met een hulpverlener uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dient u een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort.

In bepaalde gevallen kunt u ook zelf de toegang aanvragen. Dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • Bent u ervan overtuigd dat u hulp nodig hebt die u alleen via de toegangspoort kunt krijgen?
  • Vindt u geen hulpverlener die de aanvraag voor u wil doen?
  • Hebt u een attest van een hulpverlener die zegt dat hij u niet kan helpen om een aanvraag in te dienen?
  • Hebt u bemiddeling gevraagd tussen u en de hulpverlener die weigerde te helpen bij het indienen van uw aanvraag?
  • Loopt er geen procedure bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?

Procedure

De teams van de toegangspoort beslissen welke niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp u kunt krijgen.

Uw vraag komt eerst terecht bij het team indicatiestelling. Een medewerker van dat team behandelt uw aanvraag. Dit team vertrekt van de gegevens uit de aanvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is.

Binnen de 30 werkdagen ontvangt u een indicatiestellingsverslag. In dat verslag staat op welk type van hulp u recht hebt en tot wanneer.Dan komt het team jeugdhulpregie in actie. Zij zoeken eerst welke jeugdhulpverleners in aanmerking komen om u hulp te bieden. Samen met u als ouder, uw kind en de hulpverlener met wie u uw aanvraag indiende, zoeken ze wie u hulpverlening of ondersteuning kan bieden.

Binnen de 20 werkdagen krijgt u van hen een eerste jeugdhulpverleningsvoorstel. Daarin staat welke jeugdhulpaanbieders de hulp kunnen aanbieden waar u recht op hebt. Vindt u toch geen hulpverleners? Dan helpt uw jeugdhulpregisseur mee zoeken. Hij kan een cliëntoverleg organiseren met u, uw kind en de hulpverleners die de hulp aanbieden die u nodig hebt om tot een oplossing te komen.

Als de hulpverlening gestart is, ontvangt u een jeugdhulpverleningsbeslissing.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.