Welke Nederlandstalige internaten zijn er in Brussel?

Internaten van het gemeenschapsonderwijs

 

Internaten van het vrij gesubsidieerd onderwijs

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

Lees de vraag 'zijn er internaten speciaal voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs?’

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.