Welke Nederlandstalige internaten zijn er in Brussel?

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

Lees de vraag 'zijn er internaten speciaal voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs?’

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.