Wat zijn 'Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers' of OKAN?

OKAN staat voor ‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’.

Anderstalige leerlingen die nog maar pas in België zijn aangekomen, kunnen extra ondersteuning krijgen in het onthaalonderwijs. Daar staan volgende doelstellingen voorop: Nederlands leren, integreren in de klaspraktijk en in de samenleving. 

 

OKAN in basis- en secundair onderwijs

Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs kunnen anderstalige nieuwkomers in onthaalklassen terechtkomen.  

 

Meer informatie

Kijk ook op de onderwijssite van de Vlaamse Gemeenschap.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.