Wat moet ik doen om een oud N-lichtpaneel aan mijn school te laten vervangen?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceerde in 2015 een nieuw N-logo om het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen in Brussel beter zichtbaar te maken. Het N-logo verschijnt in de vorm van een gevelbord op de gebouwen van de Nederlandstalige dienstverleners in Brussel binnen de beleidsdomeinen onderwijs, vorming, cultuur, sport, welzijn ...

De oude lichtpanelen met het logo van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel worden vervangen. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe gevelborden

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.