Wat moet ik doen om een oud N-lichtpaneel aan mijn school te laten vervangen?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceerde in 2015 een nieuw N-logo om het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen in Brussel beter zichtbaar te maken. Het N-logo verschijnt in de vorm van een gevelbord op de gebouwen van de Nederlandstalige dienstverleners in Brussel binnen de beleidsdomeinen onderwijs, vorming, cultuur, sport, welzijn ...

Moet u nog een oud paneel laten vervangen? Of wil u een nieuw paneel met het logo van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel laten plaatsen? Hier vindt u meer informatie over de nieuwe gevelborden

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.