Wat is het verschil tussen een basisschool, een lagere school en een kleuterschool?

  • De kleuterschool biedt kleuteronderwijs aan voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
  • De lagere school biedt lager onderwijs aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar en omvat 6 aaneensluitende leerjaren.
  • Kleuter- en lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs. Enkel scholen waarin zowel kleuter- als lager onderwijs wordt georganiseerd, mogen zich een basisschool noemen.
Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.