Wat is een CLB?

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen er naartoe met vragen en problemen. Het CLB is gespecialiseerd in 4 domeinen: leren en studeren, schoolloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Elke school werkt intensief samen met een CLB, maar het CLB is onafhankelijk. Het CLB behandelt elke vraag discreet.

Meestal komt het CLB in actie als de leerkracht, de zorgbegeleider of de directeur bezorgd is. Samenwerken met het CLB is dan belangrijk voor het kind. Samenwerken moet, als het gaat over spijbelen en voor medische onderzoeken.

De hulp van het CLB is gratis.

De adressen van de Brusselse CLB's vindt u op www.onderwijsinbrussel.be/faq/waar-vind-ik-een-clb-brussel.

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.