Wanneer zijn de instapdagen in kleuterklassen?

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school beginnen op de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag;

Dit betekent dat een kleuter aanwezig mag zijn vanaf de eerste instapdag nadat de kleuter twee jaar en zes maanden geworden is. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag instappen.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan instappen zonder rekening te houden met de instapdagen.

In het buitengewoon kleuteronderwijs zijn er geen instapmomenten. Contacteer de schooldirectie. 

Bereken de instapdatum van je kleuter op de onderwijswebsite van de Vlaamse Gemeenschap

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.