Waar kan ik terecht voor huiswerkbegeleiding, huiswerkklassen?

In eerste instantie is het belangrijk dat kinderen huiswerk thuis maken. Als dat niet kan, zorgen verschillende scholen, IBO’s (Initiatieven buitenschoolse opvang) of WMKJ’s (Werking Met Kansarme Jongeren), voor rustige omgevingen waar ze kunnen werken. Indien u meer informatie hierover wenst, kunt u contact opnemen met de klasleerkracht in de school of met het IBO of WMKJ dat uw kind opvangt.

Aan Franstalige kant kunnen Brusselse kinderen een beroep doen op ‘écoles de devoirs’ voor huiswerkbegeleiding. Dit initiatief kent geen Nederlandstalige tegenhanger.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.