Waar kan ik in Brussel een Educatieve opleiding volgen?

 

Educatieve opleidingen

In Brussel kunt u verschillende educatieve opleidingen (nieuwe naam voor lerarenopleidingen) volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. 
Er bestaan ‘gewone dagopleidingen’ maar ook flexibele systemen waarbij u les volgt  in avond-, weekend- en/of afstandsonderwijs.

Naargelang uw opleidingsniveau, interesse en tijdsbesteding, zijn er verschillende trajecten mogelijk. Het basistraject is veelal bedoeld voor pas afgestudeerde studenten die meteen voor de lerarenopleiding kiezen. De verkorte trajecten zijn bedoeld voor personen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben.  

  • Educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs (basisopleiding of verkort traject in hogeschool): Met dit diploma wordt u kleuteronderwijzer voor alle leerjaren van het kleuteronderwijs. 
  • Educatieve bacheloropleiding Lager onderwijs (basisopleiding of verkort traject in hogeschool): Met dit diploma wordt u onderwijzer voor alle vakken en voor alle leerjaren van het lager onderwijs.
  • Educatieve bacheloropleiding Secundair onderwijs (basisopleiding of verkort traject in hogeschool): In deze opleiding kiest u 2 onderwijsvakken. Met het diploma op zak, kunt u in deze vakken lesgeven in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs. Sommige vakken mag u ook in de 3de graad geven. En u kunt eveneens voor de klas staan in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.
  • Educatieve graduaatsopleiding Secundair onderwijs (hogeschool): Deze opleiding is bedoeld voor personen met minstens 3 jaar nuttige werkervaring in een praktijk- of technisch vak. Met het diploma wordt u leraar SO voor praktijkvakken. Of u kunt lesgeven in het volwassenenonderwijs of deeltijds kunstonderwijs.
  • Educatieve masteropleiding Secundair onderwijs (basisopleiding of verkort traject aan de universiteit): In deze opleiding kiest u 2 onderwijsvakken. Met het diploma op zak, kunt u in deze vakken lesgeven in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. In de 1ste graad van het SO kunt u ook lesgeven in Klassiek talen en Lichamelijke opvoeding, als u die onderwijsvakken kiest tijdens de opleiding.
  • Educatieve masteropleiding Secundair onderwijs' voor kunstvakken: Deze opleiding kunt u volgen aan de 'Schools of Arts' als u les wil geven in het kunstonderwijs. 
  • Het 'LIO-traject' (Leraar-In-Opleiding) is een specifiek verkort traject bedoeld voor studenten die de lerarenopleiding willen combineren met 'voor de klas staan'. Dit traject kan gevolgd worden in een educatieve master, bachelor- of graduaatsopleiding onder specifieke voorwaarden.  
  • Voortgezette opleidingen zijn bedoeld voor studenten die of leerkrachten die zich bijkomend willen specialiseren na hun opleiding via een 'Bachelor-na-Bachelor'-opleiding of postgraduaat. 

Meer informatie over de opleidingen vindt u op www.onderwijskiezer.be
Hieronder geven we een overzicht van het aanbod in Brussel.

Studeren in  Brussel

In het Nederlandstalige hoger onderwijs in Brussel zijn er twee instellingen die een lerarenopleiding aanbieden op niveau bachelor, bachelor-na-bachelor en postgraduaat:

U kunt de Educatieve masteropleiding volgen bij:

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.