Mijn kind moet een studierichting kiezen in het secundair onderwijs. Wie kan advies geven?

  • De school waar uw kind nu les volgt, kent de mogelijkheden van uw kind. Spreek met de klastitularis of de studiebegeleider van de school. Die kan u zeker helpen.
  • U kunt gaan naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school van uw kind. CLB's helpen bij vragen over leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
  • Jaarlijks voert de VGC een campagne rond studiekeuze in het secundair onderwijs. Volg deze website of de Facebookpagina voor meer nieuws over de activiteiten.
  • Wilt u zelf zoeken? Raadpleeg het studieaanbod in de scholengids of de scholenzoeker. Of surf naar Onderwijskiezer.be. De CLB’s hebben deze website gemaakt voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers…
Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.