Mijn kind kan niet goed mee op school. Waar kan ik terecht?

Op school wordt van kinderen en jongeren heel wat verwacht. Als het wat moeilijker gaat op school, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

  • Spreek erover met de leerkracht van uw kind. Hij of zij ziet uw kind elke dag in de klas aan het werk. De leerkracht kan u vertellen hoe het er in de klas aan toegaat en samen met u bekijken hoe het verder kan.
  • Spreek de directeur of, voor het basisonderwijs, de zorgcoördinator aan. Zij hebben een brede kijk op uw kind en kunnen u wellicht doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen voor een verdere diagnose of hulp.
  • Neem contact op met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) waarmee de school van uw kind samenwerkt. Een CLB is nog meer gespecialiseerd, kan een meer nauwkeurige diagnose stellen en ondersteunt de school om uw kind te helpen.

In veel gevallen raken de problemen opgelost en kan het kind weer vlot mee.

 

Maar soms is er een dieperliggend probleem. Leerstoornissen zijn bijvoorbeeld:

  • dyslexie (echt niet goed kunnen lezen)
  • dyscalculie (zware moeilijkheden hebben met rekenen)
  • ADHD (zware concentratiestoornissen, niet kunnen stilzitten)
  • autismespectrumstoornissen (onder meer niet goed zijn in sociaal contact)… 

Alleen gespecialiseerde instanties kunnen bepalen of een kind een leerstoornis heeft. Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) kan u doorverwijzen.

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.