Kinderen moeten, om in te schrijven in het eerste leerjaar, eerst naar een Nederlandstalige kleuterklas gegaan zijn. Klopt dat?

Kinderen mogen pas naar het eerste leerjaar in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang regelmatig naar de Nederlandstalige kleuterklas gaan.
Bij kinderen die niet regelmatig aanwezig waren, beslist de klassenraad van de lagere school of het kind toegelaten wordt tot het eerste leerjaar.

Deze regeling geldt zowel in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel als in Vlaanderen.

Lees meer op de website van de Vlaamse overheid.

 

 

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.