Ik zoek informatie over opvang op de Nederlandstalige speelpleinwerking in Brussel tijdens de vakantieperiodes.

U vindt een overzicht van alle Nederlandstalige speelpleinen in Brussel op de website van BrusselBazaar.

Voor meer informatie over de VGC-speelpleinen in samenwerking met de Nederlandstalig scholen in Brussel, kan u terecht op www.vgcspeelpleinen.be.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.