Ik heb een vraag over de studietoelage/schooltoelage voor mijn kind. Waar vind ik informatie?

Hebt u recht op een studietoelage voor uw kind? Welke documenten moet u indienen? Wie helpt u om de aanvraag in te dienen?

Met deze en andere vragen kunt u terecht op 1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid.

Alle informatie vindt u ook op de website www.studietoelagen.be.

De schooltoelage wordt automatisch uitbetaald als u er recht op heeft. Meer informatie vindt u op de website van het Groeipakket.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.