Ik behaalde mijn diploma van leerkracht in het Franstalig onderwijs. Kan ik lesgeven in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel?

Diploma’s uit andere Belgische gemeenschappen

Erkende diploma’s uit de Franse (en Duitstalige) gemeenschap zijn gelijkwaardig met de overeenkomende Vlaamse diploma’s.

Vaardig in de Nederlandse onderwijstaal

Om in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel les te kunnen geven, moet u kunnen aantonen dat u de onderwijstaal, het Nederlands, kent. U kunt uw taalkennis aantonen met:

  • het bekwaamheidsbewijs Nederlands waarop uw aanstelling steunt of kan steunen. Het volstaat dat u uw basisdiploma of bewijs van pedagogische bekwaamheid in het Nederlands behaalde.
  • een getuigschrift van een erkende taalopleiding Nederlands of een certificaat van een taalexamen Nederlands. 

Indien u nog niet voldoet aan de taalvereisten en de school kan geen andere kandidaat vinden, dan kan de inrichtende macht voor u een taalafwijking aanvragen. Zo kunt u toch starten in het onderwijs en heeft u tijd om de vereisten met betrekking tot de taalregelgeving in orde te brengen.

Lees de omzendbrief ‘Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs'.

Buitenlands diploma

Behaalde u een diploma in het buitenland? Dan moet u uw diploma laten erkennen.

Meer informatie en de nodige aanvraagformulieren vindt u terug op de website van NARIC Vlaanderen.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.