Hoeveel leerlingen telt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel telt in totaal ongeveer honderdduizend kleuters, leerlingen, studenten en cursisten.

Tot en met 2014-2015 verzamelde de VGC zelf cijfers betreffende leerlingenaantallen in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Deze tellingen gebeurden in september en in februari, de zogenaamde ‘septembertelling’ en ‘februaritelling’. Voor het kleuter- en lager onderwijs gaan de cijfers terug tot het schooljaar 1979-1980, voor het secundair onderwijs zijn er cijfers vanaf 1991-1992.

Sinds 2015-2016 verzamelt de Vlaamse Gemeenschap deze gegevens via de inschrijvingsdatabank van de scholen en worden deze cijfers ook door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld.

Bekijk hier de cijfers onder kop 'Cijfers 1979 - nu'

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.