Het 'GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap' legt jaarlijks een lijst aan van kandidaat-leerkrachten. Maken Nederlandstalige scholen in Brussel ook gebruik van die lijst?

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap legt in de maanden mei en juni een lijst aan van kandidaat-leerkrachten voor het daaropvolgende schooljaar. Ook GO!-scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel putten uit die lijst. (De Brusselse GO!-scholen vormen 'Scholengroep 8'.)

Op www.g-o.be/jobs leest u voor welke functies het GO! een lijst van leerkrachten aanlegt, welke gegevens en documenten u bij de hand moet hebben om u kandidaat te stellen en hoe u te werk moet gaan om de gegevens in te voeren.

Waarom vond u deze info niet nuttig? Welke info had u verwacht?
Mogen wij u contacteren voor meer info? Noteer dan uw e-mailadres.