In de klas

In september krijgen alle scholen en partners het promotiemateriaal voor het secundair onderwijs van de VGC.

In 2018 werden volgende materialen verdeeld:

Lager onderwijs

Promotiepakket voor het 5de en 6de leerjaar met:

  • Affiche
  • Folder voor de leerkracht
  • Folder voor de ouders
  • Scholengids 2018-2019

De lagere scholen in de Brusselse randgemeenten kregen scholengidsen en een uitnodiging voor de studiekeuzebeurs.

Secundair onderwijs

Promotiepakket voor het 1ste en 2de leerjaar met:

  • Affiches
  • Folder voor de ouders
  • Scholengids 2018-2019

De Nederlandstalige secundaire scholen in de Brusselse randgemeenten kregen scholengidsen en een uitnodiging voor de studiekeuzebeurs.  

Partners

Heel wat partners kregen scholengidsen en de folders voor ouders, waaronder de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), de gemeenschapscentra, de bibliotheken, vormingspartners en onderwijsondersteuners.