Ondersteuning

122 resultaten gevonden
In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn …) samen met één of meer scholen.
Nederlandstalige basisscholen in Brussel die werken aan een kwaliteitsvolle opvang om brede ontwikkelingskansen te creëren voor de kinderen, kunnen daarvoor subsidies van de VGC krijgen.

Pages