Ondersteuning

129 resultaten gevonden
Bij het VGC-uitleenloket kunnen scholen terecht voor o.a. audiovisuele apparatuur en spelmateriaal.
Het Huis van het Nederlands ondersteunt het taalbeleid in het volwassenenonderwijs, in opleidingsprojecten en in de sector Leren en Werken
Volwassenen informeren over en doorverwijzen naar de meest geschikte les NT2 (‘Nederlands tweede taal’): dat is de basisopdracht van het Huis van het Nederlands Brussel. Het Huis is dé expert op het vlak van ‘Nederlands als tweede taal’ in Brussel. De VGC schakelt het Huis in als partner voor kwaliteitsondersteuning van taallessen Nederlands voor volwassenen en voor promotie van het Nederlands in Brussel.
Brik is de servicedesk voor studenten in het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. Samen met de Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen zorgen ze voor de studenten in Brussel.
Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft Tracé Brussel ook acties om organisaties te ondersteunen.
De VGC moedigt Nederlandstalige scholen in Brussel aan om hun energieverbruik te verminderen. Dat doet ze via energieadviezen, een energieploeg die werken uitvoert en subsidies voor energiebesparende maatregelen. Zo daalt de energiefactuur van scholen aanzienlijk.
Op zoek naar een opleiding buiten de universiteit of hogeschool? Je carrière een nieuwe wending geven? Of droom je van een eigen zaak?
‘Schakels naar werk’ bundelt het Nederlandstalige aanbod van opleidingen en werkervaringsinitiatieven: contactgegevens van begeleidingsdiensten en gespecialiseerde diensten.
Is het dak van uw school nog niet geïsoleerd? Heeft het lerarenlokaal een ingebouwde kast nodig? Kan de speelplaats een opfrissing gebruiken? Schakel FIX in!
Brusselleer, het centrum voor basiseducatie in Brussel, organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. De VGC en Brusselleer werken nauw samen op verschillende vlakken.

Pages