Ondersteuning

133 resultaten gevonden
Op zoek naar een opleiding buiten de universiteit of hogeschool? Je carrière een nieuwe wending geven? Of droom je van een eigen zaak?
‘Schakels naar werk’ bundelt het Nederlandstalige aanbod van opleidingen en werkervaringsinitiatieven: contactgegevens van begeleidingsdiensten en gespecialiseerde diensten.
Is het dak van uw school nog niet geïsoleerd? Heeft het lerarenlokaal een ingebouwde kast nodig? Kan de speelplaats een opfrissing gebruiken? Schakel FIX in!
Brusselleer, het centrum voor basiseducatie in Brussel, organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. De VGC en Brusselleer werken nauw samen op verschillende vlakken.
De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op innoverende initiatieven die betere kansen bieden op de arbeidsmarkt (werknemer, ondernemer,...).
Het Huis van het Nederlands Brussel helpt scholen om hun communicatie beter af te stemmen op hun doelpubliek. Dat publiek is immers niet altijd even Nederlandskundig. De VGC financiert daarom een project ‘Nederlands voor ouders'.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft sinds 2006 subsidies aan Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel om hun uitrusting te vernieuwen. Ook dit jaar kunnen TSO en BSO scholen in tweede en derde graad een aanvraag indienen. Nieuw is dat de scholen met wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen in tweede en derde graad ASO en KSO eveneens in aanmerking kunnen komen. Tot slot kunnen scholen en organisaties binnen het Stelsel Leren en Werken eveneens een aanvraag binnenbrengen.
‘Lesgeven in Brussel’ wil Brussel als onderwijsstad positief in de kijker zetten. De promotiecampagne kadert in het door de VGC gevoerde beleid om het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te beantwoorden met een groei van het aantal scholen en leerkrachten. De VGC werkt samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) om 16- tot 18-jarigen, studenten uit de lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm te maken voor een job in het Nederlandstalig (basis)onderwijs in Brussel. Een online en offline mediacampagne en gerichte acties naar de doelgroepen, spelen de troeven uit van lesgeven in Brussel.
Tussen 2004 en 2008 konden scholen uit het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in Brussel een beroep doen op de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor tegemoetkomingen voor gevelrenovatie. Een goed onderhouden schoolgevel kan een positieve uitstraling hebben op de schoolomgeving, maar kan ook navolging vinden in de rest van de wijk.
Tussen 2004 en 2008 konden scholen uit het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in Brussel een beroep doen op de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor tegemoetkomingen voor gevelrenovatie. Een goed onderhouden schoolgevel kan een positieve uitstraling hebben op de schoolomgeving, maar kan ook navolging vinden in de rest van de wijk.

Pages