Ondersteuning

130 resultaten gevonden
Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen hier een subsidie voor aanvragen.
Nederlandstalige kleuter-, lagere en basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een subsidie krijgen van de VGC om binnenschoolse opvang te organiseren.
Nu de lessen op school door de corona-epidemie opgeschort zijn, staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Het is voor leerkrachten geen eenvoudige opgave om, vanop afstand, er voor te zorgen dat alle leerlingen de leerstof kunnen verwerken en de leerdoelen of eindtermen kunnen behalen. Het afstandsonderwijs kan daarom alleen succesvol zijn als alle leerlingen een computer en een internetverbinding ter beschikking hebben. Wie deze middelen niet heeft, loopt het risico om achterop te raken.
De gemeentelijke basisschool Van Asbroeck in Jette heeft met behulp van de subsidie BuitenSpel haar speelplaats volledig gerenoveerd. Op 14 december 2019 werd de nieuwe buitenruimte feestelijk ingehuldigd.
De voormalige speelplaats van basisschool Scheut werd met behulp van het project BuitenSpel volledig gerenoveerd. De buitenruimte is voortaan een educatieve ruimte waar de kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
De speelplaats van basisschool Veeweide werd met behulp van het project BuitenSpel gerenoveerd. De buitenruimte werd anders ingericht en is voortaan een plek waar de kinderen tot rust kunnen komen. Er werd hierbij ingespeeld op de verschillende individuele noden.
Ontdek wat 'Speeltjes van de globalisering' voor uw school kan betekenen.
Ontdek wat 'Op de vlucht' voor uw school kan betekenen.
Ontdek wat 'Ontmoeting' voor uw school kan betekenen.
Het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel heeft haar nieuwe buitenruimte op 24 mei 2019 in gebruik genomen. Het volledige sportveld werd vernieuwd, onder meer dankzij het project BuitenSpel. Vandaag heeft de school één groot sportveld dat voorzien is van verschillende actieve uitdagingen.

Pages