Directies en organisaties

Subscribe to

Een greep uit het VGC-ondersteuningsaanbod

foto: kinderen op speelplaats
Wilt u van uw speelplaats een leuke en stimulerende speel- en leerplek maken? Zijn die saaie (en kapotte) betontegels u een doorn in het oog? Wilt u spelmateriaal aankopen, maar weet u niet welk? De VGC geeft uw school de kans om de speelplaats in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.
Logo Tracé Brussel
Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft Tracé Brussel ook acties om organisaties te ondersteunen.
Logo lesgeven in Brussel
De VGC werkt samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) om 16- tot 18-jarigen, studenten uit de lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm te maken voor een job in het Nederlandstalig (basis)onderwijs in Brussel. Onder de naam 'Lesgeven in Brussel', zijn er acties gericht naar scholieren, studenten en de leerkrachtenteams.
logo Onderwijscentrum Brussel
Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt Nederlandstalige scholen, leerkrachten en onderwijspartners in Brussel om de leer- en ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te vergroten.
Leerling aan het werk met kwalitatieve uitrusting gesubsideerd door de VGC - Fotograaf: Lander Loeckx
De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft sinds 2006 subsidies aan Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel om hun uitrusting te vernieuwen. Ook dit jaar kunnen TSO en BSO scholen in tweede en derde graad een aanvraag indienen. Nieuw is dat de scholen met wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen in tweede en derde graad ASO en KSO eveneens in aanmerking kunnen komen. Tot slot kunnen scholen en organisaties binnen het Stelsel Leren en Werken eveneens een aanvraag binnenbrengen.