Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben door een beperking. Het buitengewoon onderwijs is ingedeeld in types en opleidingsvormen, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden en problemen van de leerling.
juf en leerling - foto © VGC - Lander Loeckx

Buitengewoon basisonderwijs

Er zijn 7 types in het buitengewoon kleuteronderwijs:

 • type 2: voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking
 • type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis
 • type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • type 5: voor kinderen die in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting verblijven
 • type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke beperking

In het buitengewoon lager onderwijs bestaan er, naast bovenstaande 7 types, nog drie extra types:

 • type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt geleidelijk de types 1 en 8.
 • type 1: voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (in afbouw)
 • type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)

Zoek een kleuterschool
Zoek een lagere school

Lees meer over het buitengewoon basisonderwijs op de website van de Vlaamse overheid

 

Buitengewoon secundair onderwijs

In het buitengewoon secundair onderwijs bestaan, behalve type 8, dezelfde types als in het buitengewoon lager onderwijs.

In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er ook 4 opleidingsvormen. Leerlingen uit verschillende types kunnen naar deze opleidingsvormen. Elke opleidingsvorm heeft een specifiek doel:

 • Opleidingsvorm 1: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
 • Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
 • Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
 • Opleidingsvorm 4: voorbereiding op het hoger onderwijs via algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

Zoek een secundaire school