Subsidies brede opvang voor basisscholen

Nederlandstalige basisscholen in Brussel die werken aan een kwaliteitsvolle opvang om brede ontwikkelingskansen te creëren voor de kinderen, kunnen daarvoor subsidies van de VGC krijgen.
spelende kinderen (© VGC - foto: Lander Loeckx)

 

Basissubsidie ‘brede opvang’: voorwaarden

De subsidie ‘brede opvang’ dient voor de opvang die de school organiseert voor haar kinderen:

  • voor of na de dagelijkse schooltijd én tijdens de middagpauze;
  • op woensdagnamiddag;
  • op schoolvrije dagen.

De opvang tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties komt niet in aanmerking.
 

Wat verstaan we onder ‘brede opvang’?

  • De opvang moet een volwaardig onderdeel van de schoolwerking vormen: de opvang sluit aan bij het pedagogisch concept, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school, met als doel brede ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen.
  • De nadruk ligt op professionaliseren: de school investeert in de professionalisering van de medewerkers van de opvang en zorgt voor een wisselwerking tussen de medewerkers van de opvang en het lerarenteam.
  • De opvang moet ‘op maat’ zijn: de school houdt rekening met de kenmerken van de doelgroep van de school en speelt maximaal in op de noden en de interesses van alle kinderen.

 

Extra subsidie

Naast de basissubsidie ‘brede opvang’ is nog een extra subsidie mogelijk: als de school actief samenwerkt met externe partners om de ontwikkelingskansen van de kinderen te verbreden, én als ze extra aandacht besteedt aan interactie met de buurt, de wijk, de stad.

 

Meer informatie?

Alle informatie over de voorwaarden, aanvragen, indiendata… vindt u op de VGC-website: www.vgc.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs