Sport op en rond de school: het aanbod van de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst ondersteunt, samen met partners zoals Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en vzw Buurtsport, sportactiviteiten in en rond Nederlandstalige scholen in Brussel. Hieronder vindt u voorbeelden van deze sportondersteuning, en waar u terechtkunt voor meer informatie.
logo VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst:

 • ondersteunt de activiteiten van SVS, zowel tijdens als na de schooluren;
 • heeft ‘voetbalkooien’ die de Brusselse scholen kunnen lenen voor Powerplaysoccer;
 • organiseert de Ket 2 Sportdag voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar om hen de Brusselse sportclubs te leren kennen;
 • ondersteunt Sportprikkels, sportdag voor het laatste jaar secundair onderwijs;
 • organiseert een jaarlijks overleg met schooldirecties en leerkrachten lichamelijke opvoeding;
 • stelt (kinder-)fietsen gratis ter beschikking van onder andere scholen;
 • heeft een overzicht van alle sportinfrastructuur in Brussel, zodat u gericht op zoek kunt gaan naar de meest geschikte sportinfrastructuur
 • geeft financiële ondersteuning:
  • terugbetaling (tot twee derde van de kostprijs) van de deelnamekosten van leerkrachten aan kadervorming sport;
  • subsidies voor de huur van sportinfrastructuur buiten de lesuren;
  • investeringssubsidies voor verbetering van sportinfrastructuur (de aankoop/renovatie van sportinfrastructuur; aankoop van sportuitrusting).

Dit is slechts een greep uit het sportaanbod voor scholen.
 

Meer informatie

Een volledig overzicht vindt u op de website www.sportinbrussel.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs