School- en opleidingsteams uit de bol op de Onderwijsavond 2014

Op 21 januari 2014 vond de jaarlijkse 'Avond van het Brussels Nederlandstalig Onderwijs' plaats. In een uitverkochte concertzaal gingen zowat 2000 leerkrachten, opleiders, directies... uit de bol bij een optreden van Natalia. Aansluitend trakteerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie hen op een receptie. Bekijk de sfeerbeelden!
Fotogalerij 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding