Projectsubsidie 'Kom uit je Kot'

Je bent student in Brussel, hebt zin om een activiteit te organiseren of een project op poten te zetten, maar je zoekt nog financiële ruggensteun? Vanaf het academiejaar 2017-2018 ondersteunt de VGC je graag bij activiteiten die inzetten op de band met Brussel, jouw studentenstad!
Campagnebeeld projectsubsidie Kom uit je Kot

Kom uit je kot

De VGC start met een projectsubsidie voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project/actie/evenement willen organiseren waarmee je inzet op Brussel als studentenstad. Dat kan bijvoorbeeld met je studentenvereniging, maar even goed voor een actie die je samen met enkele medestudenten op poten wil zetten.

Reglement en aanvraagformulier

Surf naar www.vgc.be/komuitjekot voor:

  • meer informatie over de subsidie
  • het reglement
  • het aanvraagformulier

 

 

Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs