Programma Preventie Schoolverzuim

Het ‘Programma Preventie Schoolverzuim’ is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via dit Programma stelt het Gewest financiële middelen ter beschikking om projecten voor spijbelpreventie op te zetten in scholen. De dienst scholen bij Perspective.brussels coördineert het programma en werkt hierbij samen met de VGC.
foto: leerlingen verlaten de school (foto © VGC - fotograaf: Lander Loeckx)

Zowel Nederlandstalige als Franstalige basis- en secundaire scholen in Brussel kunnen een projectaanvraag indienen om binnen de school een project tegen schoolverzuim op te starten of om een bestaand project te verlengen.

 

Ondersteuning vanuit VGC

De VGC ondersteunt Nederlandstalige scholen door de projectoproep vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter bekend te maken bij scholen. Verder helpt de VGC bij het indienen van de projectaanvraag en bij de evaluatie van projecten van het voorbije schooljaar.

 

Projectaanvragen 2017-2018

Projectaanvragen voor het schooljaar 2017-2018 moesten via de gemeente ingediend zijn voor 1 juni 2017

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering besliste in september 2017 over de subsidietoekenningen. 
Begin oktober kreeg de schooldirectie van ons bericht over die beslissing.

 

Verantwoording projectsubsidies 2017-2018

 • U bezorgde de inhoudelijke evaluatie uiterlijk 1 juni 2017, en dit zowel aan de gemeente, de PPS-DAS coördinator bij Perspective.brussels als de VGC.
 • U moest ook uw financiële verantwoordingsstukken tijdig indienen. De deadline daarvoor was 30 september 2018, opnieuw via de gemeente. U vindt de gemeentelijke contactpersonen hieronder (bij de 'bijhorende documenten').
  Let op, de verantwoordingstabellen moesten de gemeentelijke contactpersonen minimaal 2 weken vóór 30 september 2018 bereiken. Bij sommige gemeenten vroeg men vroeger in te dienen om de interne procedures en timingen goed te kunnen doorlopen. Neem contact met uw gemeentelijke contactpersoon op, hij/zij kan u vertellen wanneer de documenten bij hem moeten worden ingediend.

De precieze modaliteiten voor het invullen van de verslagformulieren zullen op deze webpagina worden opgenomen in de loop van het voorjaar 2018.

 

Formulieren

Onderaan deze pagina vindt u:

 • de projectoproep en bijhorende aanvraagformulieren voor 2017-2018
  opgelet: er zijn afzonderlijke aanvraagformulieren voor:
  • projecten die binnen de samenwerkingsverbanden van een Brede School kaderen
  • spijbelcoach-projecten vanuit het secundair onderwijs
  • andere projecten die duidelijk inzetten op een positief schoolklimaat en de binding van de leerlingen met de school

 

Meer informatie en contactgegevens

 • De contactpersoon bij de VGC-algemene directie Onderwijs en Vorming:
  Bart Vandecasteele
  bart.vandecasteele@vgc.be
 • De contactpersoon bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  Pascale Labiau - Perspective.brussels
  02 435 42 96 - plabiau@perspective.brussels
 • De website van het Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  psv-bhg.be
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken