Nieuwsbrief BrusselDirect voor schoolteams

BrusselDirect is de digitale nieuwsbrief van de algemene directie Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. U vindt er nieuws over VGC-activiteiten inzake onderwijs en vorming, en nuttige informatie voor directies, coördinatoren, leerkrachten, ...
foto: leerkrachten aan een computer (foto © VGC - fotograaf Lander Loeckx)

Over BrusselDirect

BrusselDirect is er voor de leden van de Nederlandstalige schoolteams in Brussel, maar staat uiteraard ook open voor alle geïnteresseerden.

Wilt u BrusselDirect ook in uw mailbox ontvangen? Abonneer u! (Schooldirecties krijgen BrusselDirect automatisch in hun mailbox.)

BrusselDirect verschijnt maandelijks de 10de dag van de maand, of op de eerstvolgende schooldag.

Archief BrusselDirect 2017:

Archief BrusselDirect 2016:

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs