Nieuwsbrief BrusselDirect voor schoolteams

BrusselDirect is de digitale nieuwsbrief van de algemene directie Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. U vindt er nieuws over VGC-activiteiten inzake onderwijs en vorming, en nuttige informatie voor directies, coördinatoren, leerkrachten, ...
foto: leerkrachten aan een computer (foto © VGC - fotograaf Lander Loeckx)

Over BrusselDirect

BrusselDirect is er voor de leden van de Nederlandstalige schoolteams in Brussel, maar staat uiteraard ook open voor alle geïnteresseerden.

Wilt u BrusselDirect ook in uw mailbox ontvangen? Abonneer u! (Schooldirecties krijgen BrusselDirect automatisch in hun mailbox.)

BrusselDirect verschijnt maandelijks rond de 10de dag van de maand.

Archief BrusselDirect 2017:

Archief BrusselDirect 2016:

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs