Brusselleer, het Brusselse centrum voor basiseducatie

Brusselleer, het Brusselse centrum voor basiseducatie, organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. De VGC en Brusselleer werken nauw samen op verschillende vlakken.
logo Brusselleer
 

Brusselleer: centrum voor basiseducatie in Brussel

Brusselleer, het Brusselse 'centrum voor basiseducatie' (vaak afgekort als CBE), organiseert cursussen (zoals: lezen, schrijven en taal, Frans en Engels, rekenen, computer en internet) voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. Brusselleer is opgericht in 1990. Het bouwde verder op al bestaande werkingen die zich inzetten voor laaggeschoolden, en vaak rond geletterdheid werkten.

Brusselleer geeft les op heel veel plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in gemeenschapscentra, scholen, wijkcentra … In het Huis van het Nederlands Brussel heeft Brusselleer ook een open leercentrum. Cursisten kunnen er op vrijwillige basis langskomen voor extra oefeningen, voor hulp  van leerkrachten …

Het cursusaanbod van Brusselleer is gratis. Cursisten moeten wel minstens 18 zijn. Brusselleer heeft zowel een aanbod voor Nederlandstaligen als voor mensen die geen Nederlands spreken.

 

Brusselleer en de VGC

Brusselleer is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als centrum voor basiseducatie. Het krijgt Vlaamse middelen om een aanbod voor laaggeletterden te realiseren. In Brussel is het daarmee de partner bij uitstek voor de VGC voor acties gericht op laaggeletterde volwassenen. Enkele voorbeelden:

  • "Mijn kind gaat naar school. Ik ook!", een project om de zelfredzaamheid én het onderwijsondersteunend gedrag van ouders te versterken.
  • taalcoachingsprojecten en rekenateliers in opleidings- en tewerkstellingsorganisaties.  Brusselleer krijgt in het kader van het VGC-plan Geletterdheid daarvoor 12 voltijdse medewerkers ter beschikking van de VGC in geco-opdrachten.
  • inbreng van Brusselleer bij initiatieven en projecten voor volwassenen, die ook laaggeletterde volwassenen (kunnen) bereiken.

Omgekeerd is de VGC ook voor Brusselleer een partner. Zij is decretaal vertegenwoordigd in de bestuursorganen van Brusselleer en ondersteunt de organisatie op verschillende vlakken.  Zo krijgen de leerkrachten en de centrale diensten van Brusselleer onderdak in het Huis van het Onderwijs.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding