‘New Deal’: VGC ondersteunt nieuwe beroepsopleidingsprojecten

De Brusselse Regering trekt sinds 2011 jaarlijks 2,6 miljoen euro uit voor bijkomende opleidingstrajecten in het Brussels hoofdstedelijk gewest. In 2016 worden aan Nederlandstalige kant 5 opleidingen ingericht, met de VGC in een regierol.
Foto JES opleiding snack- en tearoommedewerker

 

Pact voor Duurzame Stedelijke Groei

In maart 2011 sloot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de sociale partners het ‘Pact voor Duurzame Stedelijke Groei’, dat al snel de naam ‘New Deal’ kreeg.  Daarin wordt onder meer afgesproken dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra acties opzet om tewerkstelling te bevorderen, via vormings- en onderwijsactiviteiten.
Het Gewest wil zo meer jonge laaggeschoolde Brusselaars opleiden en hen aan een job helpen. 

 

Regierol voor VGC

De Brusselse Regering voorziet sinds 2011 een jaarlijks bedrag van 2.650.000 euro voor nieuwe beroepsopleidingsprojecten. Daarvan is 80% bestemd voor Franstalige opleidingsprojecten en 20% voor Nederlandstalige opleidingsprojecten. De VGC kreeg de regierol over de 20% voor het Nederlandstalige opleidingsaanbod. Samen met Tracé Brussel en in nauw overleg met VDAB/RDB, ACTIRIS en de Brusselse sociale partners maakt de VGC hier werk van. 

 

Nederlandstalige opleidingsprojecten

In 2016 worden volgende 5 Nederlandstalige opleidingsprojecten voor Brusselse werkzoekenden ingericht:

  • opleiding wegenbouw (gerealiseerd door Groep Intro)
  • opleiding technisch onderhoudsarbeider (gerealiseerd door Groep Intro)
  • opleiding snack- en tearoommedewerker (gerealiseerd door JES)
  • vooropleiding preventie en veiligheid (gerealiseerd door JES)
  • opleiding netwerktechnicus (gerealiseerd door Intec Brussel)

Deze initiatieven moeten samen 140 Brusselse werkzoekenden opleiden en laten doorstromen naar werk of naar een kwalificerende vervolgopleiding.

De opleidingen worden jaarlijks geëvalueerd.   

 

Samenwerking

Deze acties krijgen de steun van Tracé Brussel, VDAB Brussel en Actiris, het BNCTO en het Huis van het Nederlands Brussel, elk vanuit hun eigen specialiteit.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Vorming en beroepsopleiding