Brede School in Brussel: 1 + 1 is meer dan 2

Publicatiedatum: 
11 januari 2013
Met deze brochure, een uitgave van het Onderwijscentrum Brussel, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie duidelijkheid brengen over het concept Brede School, en de toepassing ervan in de Brusselse situatie.
cover 'Brede School in Brussel: 1 + 1 is meer dan 2'

Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Brussel spelen daarnaast ook maatschappelijke uitdagingen zoals meertaligheid, diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een rol. Deze grootstedelijke realiteitheeft tot gevolg dat kinderen en jongeren heel wat competenties nodig hebben om hun leven en hun omgeving mee vorm te geven. Om hen al deze competenties mee te geven is er nood aan een integrale en gecoördineerde samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugd, sport, cultuur, zorg …

Steeds meer scholen, organisaties en lokale overheden raken overtuigd van de kracht die een Brede School kan hebben in het realiseren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) biedt hierin inhoudelijke ondersteuning met zijn Platform Brede School Brussel.

Ontvang deze publicatie op papier