Educatief aanbod

De VGC ondersteunt organisaties met een educatief aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Samen met aanbieders wil de VGC samenwerken aan optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Het overzicht maakt je wegwijs in het veelzijdige, uitgebreide aanbod aan activiteiten voor kleuter, lager en secundair onderwijs.

Aanbod kleuteronderwijs

Theatertraject Boerderij Circus op school!
Kookmet Meccanobox

Aanbod lager onderwijs

ABC-huis Over en weer Dialoog
Bouwstof MUS-E

Aanbod lager en secundair onderwijs

ABC-huis Ik zeg niks Muzeum
Beletterd & betekend
 Studio Bronks Circus op school!
Kookmet Meccanobox Taalstimulatie
Beeldspraak Stadsverkenning Brussel Educatief natuurbeheer
TAeLENT Studio Globo Filem'on
De Munt Schoolsportactiviteiten

Aanbod secundair onderwijs

Kras Youca Action Day Brussel anders bekeken
Oogkleppen af!

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs