Vraag uw subsidies voor educatieve initiatieven 2017-2018 aan via het ‘e-loket’

De VGC lanceert vandaag haar e-loket! Dit online platform wordt in verschillende fasen geactiveerd. Vanaf vandaag kunnen scholen hun subsidies online aanvragen en opvolgen.
E-loket

Het e-loket brengt tal van voordelen met zich mee:

 • Alle informatie is beschikbaar over alle mogelijke subsidies waarvoor uw school in aanmerking komt.
 • Een subsidiedossier is altijd raadpleegbaar en kan digitaal worden opgevolgd, van de indiening tot de goedkeuring tot de eindevaluatie.
 • Het schoolbestuur en de directie hebben een zicht op hun contactgegevens en volmachten en hebben een zicht op alle ingediende dossiers, alsook de historiek van subsidiedossiers.

In deze eerste fase kunnen schooldirecties de subsidies voor ‘educatieve initiatieven 2017-2018’ digitaal aanvragen. In de toekomst zullen ook de andere VGC-subsidiedossiers via dit e-loket beschikbaar worden.

Schooldirecteurs krijgen een mail met uitleg over de opstart en een activatiemail om zich in te loggen. Het e-loket vindt u via subsidies.vgc.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs

Subsidieaanvragen educatieve initiatieven tweede en derde trimester: indienen voor 10 januari 2018

Dutch

Dien uw aanvraag ten laatste op 10 januari 2018 in bij de VGC-administratie. De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen voor gezondheidsinitiatieven is 25 december 2017.

Meer informatie

De voorwaarden, hoe de subsidie aanvragen, de formulieren …, surf naar vgc.be.
Nog meer info: algemene directie Onderwijs en Vorming (02 563 04 50 - onderwijs.subsidiesscholen@vgc.be)

Publicatiedatum: 
29 november 2016

Maak gebruik van het educatieve aanbod dat ‘aanbieders’ organiseren met VGC-steun

Wilt u tijdens het schooljaar 2017-2018 educatieve projecten organiseren in uw school? Op zoek naar inspiratie en ideeën? Bekijk dan even het onderstaande overzicht van organisaties en initiatieven.
leerlingen (foto ©VGC - Lander Loeckx)

Elk jaar subsidieert de VGC organisaties om educatieve programma’s te maken op maat van Nederlandstalige scholen in Brussel. Hieronder de organisaties en de projecten die in het schooljaar 2017-2018 steun krijgen van de VGC.

 

Voor het kleuteronderwijs

Theatertraject voor kleuters

4Hoog Productiehuis wil zoveel mogelijk kinderen van kleins af aan in contact brengen met theater en biedt scholen een traject in drie stappen aan om hun kleuters stapsgewijs in contact te brengen met theater:

 • Het meisje in de gele jas: Peuters van 2,5 zijn nog te klein om een ‘volledige’ theaterervaring te verwerken. De indrukken, in en buiten de voorstelling, zijn vaak nog te intens. Daarom gaat 4Hoog naar hen toe, in de vertrouwde omgeving van hun klasje. Ze brengen een kleine, artistieke maar eenvoudige kennismaking, een eerste proevertje van wat theater is.
 • Tello: Vervolgens gaat de juf of meester in de klas zelf aan de slag met ‘Tello gaat naar Toneel’, een korte (animatie) film, die de theatercodes uitlegt aan kleuters. Het begrijpen van de spelregels is de doorslaggevende factor bij een al dan niet geslaagde theaterervaring. Als 4Hoog grenzen wil verleggen, moet het kind over de juiste tools beschikken om mee te stappen over de grens. Bij de animatiefilm hoort een klaspop en een prentenboek, met daarin ook tips om kinderen goed voor te bereiden op hun theaterervaring.
 • Theaterbezoek: Tenslotte is er het theaterbezoek zelf, het bekijken en beleven van een voorstelling van 4Hoog, in een theaterzaal, met alles erop en eraan. Bij elke voorstelling is een lesmap voorzien. De leerkracht krijgt op een toegankelijke manier uitleg over de voorstelling. Daarin zijn telkens enkele kleine (muzische) opdrachten uitgewerkt.

4Hoog Productiehuis vzw
Kazemattenstraat 17, 9000 Gent
www.4hoog.be

Help! Kaat is haar eieren kwijt!, Mimi viert feest! en Max Mol en zijn kriebelvriendjes

Projecten van Het Neerhof, de jeugd- en gezinsboerderij van de VGC. Dit initiatief is bedoeld voor Brusselse kleuterklassen uit het Nederlandstalig onderwijs. De kleuters bezoeken met de klas de boerderij. Dat bezoek is doe-gericht en spoort de kleuters aan om, onder begeleiding, nieuwe ervaringen en kennis op te doen.
Er is ook een verhaal beschikbaar met een bijhorend educatief pakket, 'De Getaalde Kat'. Kleuterleid(st)ers kunnen daar in de klas mee aan de slag, zowel voor als na het bezoek aan de boerderij. Het pakket bevat een verhalenboekje, informatiefiches en een audio-cd. “Mimi viert feest!" is een taalactieve tocht langs de neerhofdieren waarbij elk dier iets van zichzelf afstaat om een groot feest voor Mimi Muis in elkaar te steken. Gericht op de 1e en 2e kleuterklas.
Max Mol richt zich tot de onthaalklas en de 1ste kleuterklas. De kleuters komen via een explorerende en experimenterende aanpak meer te weten over de natuur en de kriebeldieren. De nadruk ligt op de biotopen van de kriebelbeestjes, maar alle boerderijdieren komen aan bod; de kip eet de worm, de kat vangt de spin… Bijkomend worden er insecten met een schaalvergroting x20 gemaakt. Het correcte taalgebruik wordt gestimuleerd door een taalactieve omkadering. 

Het Neerhof vzw
Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek
www.neerhof-vzw.be

Voor het basisonderwijs

ABC-Huis Projectweken

ABC werkt samen met scholen themaweken uit. Een associatieve, vakoverschrijdende en ervaringsgerichte benadering staat daarin centraal. Ook klassieke vakken als rekenen en taal moeten tijdens deze projectweken aan bod komen, maar veeleer vanuit een holistische benadering. De meerwaarde ten opzichte van de gewone lessen in de klas zijn de rijke collectie van ABC (boeken en materialen), de ervaring van de ABC-gidsen op het vlak van breed leren en de doordachte architectuur en vormgeving. De begeleiding is in handen van de leerkracht, een ervaren ABC-gids en een stagiair: een derdejaars student uit de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel of Odisee Brussel.

Art Basics for Children (ABC) vzw
Gaucheretplein 13, 1030 Brussel (Schaarbeek)
www.abc-web.be

Over en weer, een animatiefilmproject rond communicatie en taal

KIDSCAM stelt zijn mobiele animatiefilmstudio open. Klassen gaan naar de filmstudio om er  elk een animatiefilm te creëren via de stop motion techniek. Begeleid door professionele audiovisuele kunstenaars doorlopen ze alle stadia van het film maken. Centrale thema's van de filmtrajecten en bij uitbreiding van de films  zijn communicatie en taal. Eindresultaat zijn  kortfilms die gezamenlijk worden vertoond op een filmpremière. Doelgroep zijn kinderen uit 4de, 5de, 6de leerjaar van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel.

Kidscam vzw
St. Romboutskerkhof 2, 2800 Mechelen
www.kidscam.be

Dialoog, spelen met denken en spelen met taal in een context van diversiteit

Het educatieve aanbod 'Dialoog' stimuleert kinderen uit het basisonderwijs om te denken en om zich uit te drukken in taal. Dat gebeurt via de methodiek 'filosoferen met kinderen'. Kinderen krijgen de gelegenheid om op een respectvolle manier met elkaar in een filosofeergesprek te gaan. Daarnaast worden leerkrachten gestimuleerd om zich deze methodiek eigen te maken.

Initia vzw
Blaesstraat 261, 1000 Brussel
www.initia.be

Bouwstof

Geïnspireerd door de hedendaagse kunsten en de alchemie, staat ‘Bouwstof’ voor een uitdagend muzisch labo. Kunst in Zicht doet beroep op de kiem van de creativiteit: de verwondering. Verwondering als ontstekingsmechanisme van het creatief proces van de kunstenaar, maar ook als de start van een persoonlijk kunstzinnig traject vol experiment en onderzoek.
Met proefbuis in de hand ontdekken leerlingen hoe je eieren kan laten botsen, wat er gebeurt als je zeep in de microgolfoven zet en hoe je de kleur blauw uit een rode kool kan krijgen. Al deze bizarre probeersels komen samen in een aantal verrassende werken. Kunst in Zicht laat zich inspireren door het werk van Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger. Net zoals dit Zwitsers kunstenaarsduo ontstaat er een wereld uit een wildernis van takken, fluorescerende blubber, lichtgevende eieren en lange wasslierten die uit een alledaags voorwerp lijken te groeien.

Kunst in Zicht vzw
Warandestraat 42, 2300 Turnhout
www.kunstinzicht.be

MUS-E, co-creatie en connectie

Het kunsteducatieve aanbod van MUS-E Belgium richt zich naar de Brusselse lagere scholen, vooral naar scholen met een multicultureel publiek of kansengroepen. Het bestaat uit de onderstaande drie trajecten:

 • RADIO MUS-E: leerlingen worden als luisteraars en als radiomakers ondergedompeld in de wondere wereld van het radio maken. Bedoeling is om hen aan te moedigen om kritische en bewuste luisteraars te worden. Het medium radio stimuleert hun creativiteit en hun taalvaardigheid.
 • KUNST in de KEUKEN: een kunst-op-schooltraject waarin professionele kunstenaars creatief met de leerlingen werken rond het thema 'eten, keuken en koken'. Samen denken ze na over eetgewoontes, eetcultuur, gelijkenissen en verschillen binnen elke cultuur, enzovoort. Er wordt geëxperimenteerd vanuit een artistieke invalshoek.
 • WAT IS ER AAN DE WAND: muur-, schoolpoort- en wandschilderingen door kinderen vanaf de derde kleuterklas, met veel aandacht voor betrokkenheid van de ouders. Deelnemers schilderen collectieve stillevens uit hun eigen leefwereld en cultuur. Deze creaties, die op groot formaat worden gemaakt, zijn aanleiding om naar 'grote voorbeelden uit de stillevenkunst' te kijken en er beschouwend over te reflecteren.

MUS-E Belgium vzw
Reebokstraat 28, 1000 Brussel
www.mus-e.be

 Voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

ABC-Huis - Dagbezoeken

Het ABC-Huis is een interactief en artistiek labo voor spel, werk, onderzoek en expressie. Uitgangspunt is de 'Creative resource library', een collectie inspirerende boeken en ideeën over kunst en educatie. ABC ontwikkelt een themamenu met activiteiten die vanuit de invalshoek kunst benaderd worden: dieren in de kunst, de surrealistische kunstbeweging, film als zevende kunst, natuur en esthetiek, perioden uit de kunstgeschiedenis zoals de Renaissance, de kunst van het vliegen, themapakketten rond stenen, water of labyrinten, de raakvlakken tussen kunst en design, en architectuur als moeder aller kunsten. De leerkracht maakt in overleg met ABC een keuze uit de mogelijkheden. Tijdens het bezoek verkent de klas in kleine groepjes het gekozen thema, onder begeleiding van een gids. Dat gebeurt via een gevarieerd parcours op maat langs verschillende werkstations.

Art Basics for Children (ABC) vzw
Gaucheretplein 13, 1030 Brussel (Schaarbeek)
www.abc-web.be

Ik zeg niks; vertelling en workshops over omgaan met pestgedrag

Een acteur brengt een vertelling waarin elementen van pestgedrag (cyberpesten, vooroordelen ten gevolge van andere afkomst en andere taal, verbaal geweld, materiaal beschadigen, ….) aan bod komen. Daarna vindt er met elke klasgroep een spelworkshop plaats, waar ervaren wordt dat samenwerken en samenspelen een fijne klasgroep tot stand brengt, waar respect voor ieders eigenheid kan ontstaan. Het gedrag en de spelende kwaliteiten worden opgemerkt en benoemd door de begeleider, leerkracht en klas, en in taal op het credoblad genoteerd. Het credoblad blijft als referentie in de klas.

Pose Plastic vzw
Museumstraat 27, 2000 Antwerpen
pose.plastic@skynet.be

Een museum in het Muzeum

Aan de hand van een reeks sessies beeldhouwen en 3D perceptie wordt gewerkt aan een tactiele, experimentele benadering van hedendaagse kunst door materiaal: hout, klei, natuurlijke en synthetische materialen, noem maar op. De verbeelding van de kinderen wordt aangewakkerd via een rechtstreeks contact met de materie, en dit onder begeleiding van een professioneel kunstenaar.

Atelier 34zero Muzeum vzw
Rivierendreef 334, 1090 Brussel (Jette)
www.atelier34zero.be

Beletterd & Betekend

'Beletterd & Betekend' is een kunsteducatief programma van Beeldenstorm vzw. Het richt zich op leerkrachten, leerlingen en hun schoolomgeving. Via een themawerking komen verschillende muzische vormen aan bod: muziek, beeld en digitale vormgeving. De kunstenaars van Beeldenstorm zoeken samen met de leerkracht naar de geschikte invulling van het muzische aanbod. Voordat de klas naar de ateliers van Beeldenstorm komt, vindt er een brainstorm plaats. Er is aandacht voor leerdoelen en eindtermen en het project krijgt een plaats in een boeiend buurtverhaal. Er kunnen vier verschillende ateliers gevolgd worden: ateliers rond muziek, woord, beeld en media.

Beeldenstorm vzw
Bergensesteenweg 145, 1070 Brussel (Anderlecht)
www.beeldenstorm.be

Studio Bronks

Soms lijkt theater voor kinderen en jongeren op het eerste gezicht minder toegankelijk - inhoudelijk of artistiek. Maar een goede voorbereiding op theaterbezoek kan hen extra nieuwsgierig maken. Daarom kijkt BRONKS verder dan de voorstellingen en hecht de organisatie veel belang aan theaterbeleving tout court. Dat gebeurt op verschillende manieren: inleidingen, theaterprojecten, de theaterfabriek en een ouderproject.

Bronks Jeugdtheater Brussel vzw
Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
www.bronks.be

Circus op School!

Tijdens een initiatie circustechnieken beleven de leerlingen een echte circuservaring, onder begeleiding van een gediplomeerde circuslesgever. Op een speelse, originele manier leren ze  alle verschillende circustechnieken: evenwichtsbal, diabolo, bordjes draaien, sjaaltjes, rola-bola, ton lopen, trapeze. Alle technieken komen aan bod. Leerlingen kunnen later in de sessie de technieken die ze het leukst vinden, verder inoefenen. Afhankelijk van de duur van de sessie en de leeftijd van de deelnemers kan er zelfs rond acrobatie gewerkt worden: piramides bouwen, tumbling, acro porté, enzovoort.
Circus Zonder Handen beantwoordt elke circusvraag van scholen op maat: van eenmalige circusinitiaties op sportdagen, initiaties voor een taalthema circus tot projecten die een heel schooljaar lopen.

Zonder Handen vzw
Steenweg op Merchtem 9, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
www.circuszonderhanden.be

KOOKMET en MECCANOBOX

 • KOOKMET zet gezonde voeding centraal. Klassen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs stellen, onder begeleiding van een animator, een gezond, duurzaam en toch goedkoop driegangenmenu samen (maximaal 2 euro per leerling). Daarna doen ze inkopen op de site van Abattoir in Kuregem, de grootste markt van Brussel, en koken ze op een van de mobiele keukens van KOOKMET. Ten slotte genieten ze op de markt samen van deze zelfbereide gezonde maaltijd. KOOKMET richt zich tot klassen uit het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.
 • Atelier MECCANOBOX: Met dit atelier leren leerlingen exploreren en experimenteren met constructiematerialen. De zgn. ‘PLAYBOX’ bevat stukken hout in verschillende materialen, waarmee leerlingen de vreemdste constructies kunnen maken. Het is een gigantische versie van het gekende MECCANOspel, maar in hout, handig bedacht en gemonteerd in een gigantische mobiele speelkoffer. Leerlingen leren samen ontwerpen en deze verschillende ontwerpen uitvoeren. Tijdens het atelier wordt er samen gebouwd en leren ze elkaars talenten kennen op een leuke manier.

Cultureghem
Ropsy-Chaudronstraat 24, 1070 Brussel (Anderlecht)
www.cultureghem.be

Taalstimulerende educatieve activiteiten

De Preventiedienst van Evere wil met een educatief aanbod het Nederlands van anderstalige leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs verbeteren. Ondersteuning en actieve taalstimulering van de leerlingen staan voorop. Het aanbod bevat:

 • verschillende buitenschoolse initiatieven;
 • een taalstimulerende leeromgeving;
 • educatieve activiteiten op woensdagnamiddag;
 • onderdompelingsstages tijdens de schoolvakanties;
 • individuele begeleidingstrajecten;
 • oudermomenten;
 • ontwikkeling van een pedagogische toolbox voor leerkrachten over het thema conflictbeheersing, waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Gemeentebestuur Evere - Preventiedienst
Hoedemaekerssquare 10, 1140 Brussel (Evere)
www.evere.be

Beeldspraak

JEF bouwt aan een respectvolle kinderfilmcultuur via filmeducatie en een verruimend aanbod kinderfilms. Voor elke leeftijdsgroep ontwikkelden ze een aangepaste filmworkshop aangeboden in verschillende contexten: als omkadering bij een filmvoorstelling, als initiatie in de beeldgeletterdheid of op maat gemaakt voor een project op of rond de school,.. Jekino geeft de leerlingen inzicht in de mechanismen van de audiovisuele taal om die zich eigen te maken en er creatief mee aan de slag te gaan.
Sommige workshops horen als omkadering bij een filmvoorstelling. Bij de films bieden ze een lesmap aan die de leerkracht aanmoedigt om in de klas vooraf en nadien rond de thema's uit de film een gesprek aan te gaan.

JEF vzw
Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen
www.jekino.be

Stadsverkenning Brussel

Stadsverkenning Brussel bestaat uit verschillende modules die gericht zijn op een kennismaking met, en versterking van, Brussel als leer-, leef- en werkomgeving met als doel de ontwikkelingskansen van leerlingen maximaal te verhogen. Met het project richten ze zich zowel op leerlingen, leerkrachten als ouders uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

JES vzw
Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
www.jes.be

Educatief Natuurbeheer

Educatief Natuurbeheer is een project van Natuurpunt dat kinderen en jongeren warm wil maken voor de natuur en het milieu. Educatief Natuurbeheer vertrekt vanuit de belevingswereld van het kind. Het is een ervaringsgericht en leergebiedoverschrijdend project dat zich vooral richt naar de derde graad van het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit drie complementaire stappen:

 • een informatiemoment op school over natuur en milieu, natuur- en milieubescherming, natuurbeheer;
 • een 'werkdag' in een natuurgebied in de buurt van de school;
 • een afsluitende natuurontdekkingstocht in het natuurgebied.

Natuurpunt Beheer vzw
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
www.natuurpunt.be

TAaLENT

TAaLENT is een taalaanbod voor leerlingen van het Brussels Nederlandstalig lager onderwijs en voor de eerste en de tweede graad secundair onderwijs. Leerlingen werken met teksten, beelden, poëzie en muziek en manipuleren die. Zo krijgen ze de kans om het Nederlands op een actieve manier te gebruiken. De taalsessies zijn ofwel workshops van twee lesuren ofwel ateliers van een halve of een volledige dag. De sessies vinden doorgaans plaats in het Roodebeekcentrum, maar ze kunnen ook op school of in een gemeenschapscentrum georganiseerd worden.

Roodebeekcentrum vzw
Roodebeeksesteenweg 270, 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)
roodebeekcentrum.be

Studio Globo

Studio Globo ondersteunt leerkrachten met een uitgebreid aanbod waarmee kinderen en jongeren de wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken op mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld. Ze doen dit d.m.v. vorming voor leerkrachten en voor studenten van de lerarenopleiding, ervaringsgerichte werkvormen voor leerlingen, door Studio Globo begeleid (inleefateliers, buurtwandelingen, klasuitwisselingen, workshops…), en didactische leermiddelen (lespakketten, voorwerpenkoffers, lesbrieven).

Studio Globo vzw
Otletstraat 28/11, 1070 Brussel (Anderlecht)
www.studioglobo.be

Filem'On, internationaal kinderfilmfestival voor én door kinderen

Filemon biedt audiovisuele workshops en trajecten aan met een antropologische, maatschappelijke en ecologische achtergrond. Zowel het proces als het product zijn belangrijk. Alle workshops zijn anders omdat ze worden afgestemd op de specifieke doelgroep. De creaties worden getoond op het slotmoment van het internationaal kinderfilmfestival Filem'On. Op die manier valoriseert Filemon de filmcreaties van de kinderen door ze een 'professioneel' podium te geven in een niet-competitieve sfeer. In de week die voorafgaat aan het internationaal kinderfilmfestival, heeft Filemon ook een aanbod van filmvoorstellingen voor scholen, met een extra pedagogische omkadering. Bijvoorbeeld: een introductie, een nagesprek of een workshop voor of na de film met een medewerker van Filemon of met de regisseur van een film.

Filemon vzw
Kazernestraat 33, 1000 Brussel
www.filemon.be

Empowerment through the arts

De Koninklijke Muntschouwburg heeft een educatief aanbod voor zowel het basis- als het secundair onderwijs. Voor de basisscholen is er de interactieve rondleiding 'Ontdek de opera' en staan er workshops (op school) over verschillende operathema's op het programma.
Het aanbod voor het secundair onderwijs bestaat uit een interactieve rondleiding in de Munt, een bezoek aan de ateliers voor de kostuums en de decors en operaworkshops op school of in de Munt. Verder kunnen de scholieren in de Munt een repetitie, een operavoorstelling, een concert of een recital bijwonen, deelnemen aan de workshops en aan klasprojecten.

Koninklijke Muntschouwburg
Leopoldstraat 23, 1000 Brussel
www.demunt.be

Schoolsportactiviteiten

Het aanbod van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) bestaat uit sport- en bewegingsactiviteiten die via de school worden aangeboden, aanvullend op de lessen Lichamelijke Opvoeding. Doelstelling is om alle leerlingen uit het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs aan te moedigen om levenslang te sporten en te bewegen. De activiteiten vinden plaats tijdens en aansluitend op de schooluren.

Stichting Vlaamse Schoolsport vzw
Janseniusstraat 47, 3000 Leuven
www.schoolsport.be

Voor het secundair onderwijs

KRAS

Jongeren van de 3de graad secundair uit verschillende Brusselse scholen komen 7 keer samen en gaan met elkaar in debat over een actueel mondiaal thema (‘Migratie’ in 2017-2018). KRAS biedt jongeren de kans om hun mening en standpunten te verwoorden en op de wereld los te laten. Het traject duurt een schooljaar en bevat een introductiesessie in het thema, verschillende sessies rollenspel, meerdere uitspraaksessies.

Jeugddienst Globelink vzw
Charles Parentéstraat 28, 1070 Brussel (Anderlecht)
www.globelink.be

YOUCA Action Day

Leerlingen werken 1 dag en staan hun loon af aan een sterk jongerenproject in El Salvador. De leerlingen (vnl. 3e graad) krijgen bezoek van Salvadoraanse leeftijdsgenoten die vertellen over het leven in El Salvador, welke barrières zij tegenkomen in hun leven om hun dromen om te zetten in kansen en hoe het project hen daarbij wil ondersteunen. YOUCA voorziet vakoverschrijdend pedagogisch materiaal en stimuleert actief burgerschap, engagement en interculturele ontmoeting.

YOUCA vzw
Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel
www.zuiddag.be

Brussel Anders Bekeken en Oogkleppen af!

 • Brussel Anders Bekeken: Onder de noemer "Brussel Anders Bekeken" vallen diverse (halve) dagprogramma’s waarbij leerlingen van het secundair onderwijs kennis kunnen maken met thema’s als de vluchtelingenroute, samenleven in diversiteit, migratie. Ze bezoeken verschillende Brusselse wijken en er zijn ontmoetingsmomenten gepland met zowel buurtbewoners als organisaties.
 • Oogkleppen af!: Onze samenleving is kleurrijker geworden, maar ook complexer. Etnische, nationale, culturele en religieuze verschillend zorgen voor communicatieproblemen. Mensen worden soms gereduceerd tot hun etniciteit, hun religie of nationale identiteit. Om tegen die verenging in te gaan wil School zonder Racisme jongeren "de andere" leren benaderen zonder oogkleppen en focust op gelijkenissen eerder dan op verschillen. In diverse workshops leren leerlingen nadenken over hun eigen vooroordelen, over discriminerend gedrag en hoe dit kan leiden tot racisme. Deze workshops worden door School zonder Racisme op school verzorgd.

School zonder Racisme vzw
Hovenierstraat 81, 1081 Brussel (Koekelberg)
www.schoolzonderracisme.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken

Ik heb een vraag over de studietoelage/schooltoelage voor mijn kind. Waar vind ik informatie?

Hebt u recht op een schooltoelage of een studietoelage voor uw kind? Welke documenten moet u indienen? Wie helpt u om de aanvraag in te dienen?

Met deze en andere vragen kunt u terecht op 1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid.

Alle informatie vindt u ook op de website www.studietoelagen.be.

Mijn kind moet een studierichting kiezen in het secundair onderwijs. Wie kan advies geven?

 • De school waar uw kind nu les volgt, kent de mogelijkheden van uw kind. Spreek met de klastitularis of de studiebegeleider van de school. Die kan u zeker helpen.
 • U kunt gaan naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school van uw kind. CLB's helpen bij vragen over leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
 • Jaarlijks is er de studiekeuzebeurs van VGC in samenwerking met de Nederlandstalige secundaire scholen. De website van deze campagne bevat ook heel wat informatie.
 • Wil u zelf zoeken? Raadpleeg het studieaanbod in de scholengids of de scholenzoeker. Of surf naar Onderwijskiezer.be. De CLB’s hebben deze website gemaakt voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers…

Subsidies voor educatieve initiatieven van Nederlandstalige scholen in Brussel

Brusselse basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs kunnen bij de VGC subsidies krijgen voor educatieve initiatieven die zij organiseren. Het gaat over initiatieven die een extra stimulans geven aan het onderwijs. Voor initiatieven die starten tijdens het tweede en derde trimester van het schooljaar 2017-2018, moet de subsidieaanvraag voor educatieve initiatieven ingediend zijn ten laatste op 10 januari 2018.
foto kinderen in klas (foto © VGC - Lander Loeckx)

 

Welke educatieve initiatieven komen in aanmerking?

'Educatieve initiatieven' dekt een brede waaier aan inhouden en thema's: muzische projecten, projecten rond techniek en technologie, projecten rond de schoolbuurt en op de stedelijke omgeving, extra-murosactiviteiten.... Per initiatief kan een school tot 5.000 euro subsidie krijgen.

Subsidies voor gezondheidsinitiatieven kunnen ook aangevraagd worden. Het kan gaan om zeer uiteenlopende initiatieven: van gezonde voeding, beweging en lichaamshygiëne tot middelengebruik (alcohol, tabak en drugs), veiligheid en eerste hulp, welbevinden, seksualiteit en relaties.

 

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan op twee momenten:

 • voor initiatieven die starten tijdens het eerste trimester: ten laatste op 7 juli;
 • voor initiatieven die starten tijdens het tweede of het derde trimester: ten laatste op 25 december. Omwille van de opstart van het e-loket wordt de indiendatum voor de aanvraag voor subsidies voor educatieve initiatieven, georganiseerd tijdens het tweede en derde trimester van het schooljaar 2017-2018, opgeschoven naar 10 januari 2018.

 

Meer informatie?

Alle informatie over de voorwaarden, aanvragen, indiendata… vindt u op de VGC-website: www.vgc.be.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs

Het 'GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap' legt jaarlijks een lijst aan van kandidaat-leerkrachten. Maken Nederlandstalige scholen in Brussel ook gebruik van die lijst?

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap legt in de maanden mei en juni een lijst aan van kandidaat-leerkrachten voor tijdelijke vervangingen in het daaropvolgende schooljaar. Ook Brusselse GO!-scholen putten uit die lijst. (De Brusselse GO!-scholen vormen 'Scholengroep 8'.)

Op www.g-o.be/jobs leest u voor welke functies het GO! een lijst van leerkrachten aanlegt, welke gegevens en documenten u bij de hand moet hebben om u kandidaat te stellen en hoe u te werk moet gaan om de gegevens in te voeren.

Feestje bouwen met Stan van Samang tijdens de 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs

Donderdag 23 februari 2017 genoten schoolteams uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van een geweldig feestje in het Paleis voor Schone Kunsten tijdens de 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs. Het publiek genoot van een fantastisch optreden van Stan Van Samang, een echte rasentertainer! Na het concert konden de gasten nog genieten van een receptie. Bekijk de sfeerbeelden!
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)

Donderdag 23 februari 2017 stond een optreden van Stan Van Samang in het Paleis voor Schone Kunsten op het programma van de 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs.

Bekijk alle foto's op de Facebookpagina van 'Lesgeven in Brussel'.

Fotogalerij 
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Sfeerbeeld 16de Avond van het Nederlandstalig onderwijs - Stan Van Samang (foto © VGC - fotograaf Cedric Michiels)
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding

Brusselse tweetalige lerarenopleiding van start in academiejaar 2017-2018

Dutch

Na het behalen van een diploma bachelor aan de ene instelling, kunnen studenten een aansluitend verkort traject volgen aan de andere instelling. Als een student de beide diploma’s op zak heeft – één erkend door de Vlaamse Gemeenschap en één erkend door de Franse Gemeenschap – kan hij of zij in beide onderwijssystemen aan de slag.

Publicatiedatum: 
20 februari 2017

MOS 2.0: Nieuw concept, nieuwe website

Dutch

Uw school kan daarvoor terecht bij de MOS-begeleider van de VGC, Jens Warrie . Contacteer hem op mos@vgc.be.

Wat doet de MOS-begeleider?

MOS-begeleiders bekijken samen met het leerkrachtenteam en directies hoe ze het beste rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) kunnen werken.

Publicatiedatum: 
16 januari 2017

Pages