Week van de Geletterdheid 8-14 september: “Speel je troeven uit”

Publicatiedatum: 
02 september 2017
Geletterd zijn is een troef. Maar ook een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot te functioneren en te participeren. Dat wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en overweg kunnen met de computer en multimedia.
Foto expo

Met haar Plan Geletterdheid, wil de VGC zoveel mogelijk laaggeletterde Brusselaars nieuwe leermogelijkheden bieden en hun kansen in de samenleving verhogen.  Een belangrijke partner daarbij is Brusselleer, het centrum voor basiseducatie dat opleidingen biedt aan laaggeletterde volwassenen. 

Op vrijdag 8 september start in Vlaanderen en Brussel de Week van de Geletterdheid. Het thema van de campagne is “Speel je troeven uit”, en brengt de link tussen laaggeletterdheid en armoede onder de aandacht.   In de expo 'Groei sluit uitsluiting uit' In Muntpunt vertellen en verbeelden enkele cursisten van het centrum voor basiseducatie Brusselleer hun verhaal over sociale uitsluiting, kwetsbaarheid of (kans)armoede. Wat betekent uitsluiting voor hen? Wat doen ze om deze uitsluiting te doorbreken? Samen met de bezoekers gaan de kunstenaars op zoek naar zinvolle antwoorden, want uit hun kwetsbaarheid groeit een sterke creativiteit. '

Wil je als school, organisatie, vereniging, … een actie organiseren rond geletterdheid? Neem dan een kijkje in de inspiratiepakketten. Ze kunnen je input geven en je aan het denken zetten om zelf  mensen te informeren, te sensibiliseren en te activeren rond dit thema.

Expo van 8/9 - 15/9 op gelijkvloers van Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel, ingang gratis.

Meer weten?

VGC-Plan Geletterdheid
www.weekvandegeletterdheid.be