VGC start met een projectsubsidie ‘Student N Brussel’

Publicatiedatum: 
31 mei 2017
Je bent student in Brussel, hebt zin om een activiteit te organiseren of een project op poten te zetten, maar je zoekt nog financiële ruggensteun? Vanaf volgend academiejaar ondersteunt de VGC je graag bij activiteiten die inzetten op jouw Brussel, jouw studentenstad!
Vrolijke studenten met creatieve ideeën

De subsidie is er voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hoger onderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project/actie/evenement willen organiseren waarmee je inzet op Brussel als studentenstad. Dat kan bijvoorbeeld met je studentenvereniging, maar even goed voor een actie die je samen met enkele medestudenten op poten wil zetten.

Met deze subsidie willen we:

  • jouw frisse en creatieve initiatieven een kans geven,
  • samenwerking en uitwisseling tussen studenten aanmoedigen
  • en Brussel en het leven in de stad promoten.

Voorwaarde is dat je met je project inzet op het aanscherpen van de band tussen de Brusselse studenten onderling, de link tussen studenten en hun omgeving wil aanhalen, of dat Brussel als leer-, leef- en werkstad voor studenten in the picture wordt gezet.

Studenten zullen tot 5.000 EUR susbidie kunnen aanvragen. 

Begin alvast ideeën te sprokkelen. Vanaf eind september kan je je projectaanvraag indienen via www.onderwijsinbrussel.be.