Projectoproep wereldburgerschap voor vzw's: deadline 16 maart 2018

Publicatiedatum: 
05 februari 2018
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep voor middenveldorganisaties (vzw's ...) die met jongeren (12- tot 25-jarigen) werken rond wereldburgerschap en de Sustainable Development Goals (SDG's). Dien uw aanvraag in tot 16 maart 2018, 16 uur bij Brussels International.
Afbeelding_voorbeeld SDG's_projectoproep wereldburgerschap Brussels International

Subsidieaanvraag

De projectoproep staat open voor organisaties van het maatschappelijk middenveld (bv. migratieorganisaties, vzw’s, stichtingen, culturele centra, enz.) die over een Belgische rechtspersoonlijkheid beschikken.

Deadline voor aanvraag van een subsidie is 16 maart 2018, 16 uur.

Bezorg het ingevulde en ondertekende projectvoorstel en begrotingsvoorstel, samen met de bijlagen op papier en digitaal aan Brussels International, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. 

Doelstellingen

  1. De wederzijdse belangen en verbondenheid van het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld.
  2. De al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit en solidariteit van Brussel in de wereld te illustreren.

Deze projectoproep richt zich naar organisaties met een prioritaire werking naar 12- tot 25-jarige Brusselse jongeren. 

Meer informatie

http://international.brussels