Project ‘De Groene Klasbak’ laat scholen recycleren

Publicatiedatum: 
26 oktober 2017
Vzw Atelier Groot Eiland en FIX willen scholen aanmoedigen om hun plastic afval te verzamelen en te laten recycleren tot een ‘Groene Klasbak’.
Kinderen recycleren.

De Groene Klasbak

De Groene Klasbak is een bak die voor 100% geproduceerd wordt uit gerecycleerd materiaal, nl. het gerecycleerde plastic dat door de scholen verzameld wordt en/of afbraak- of palettenhout. Deze bakken worden hierna ingezet op school als moestuinbakken, kruidenbakken of plantenbakken. Scholen krijgen op deze manier de kans om hun speelplaatsen en klassen op een duurzame wijze groener inrichten.

Voor het gebruik van de Groene Klasbak op school, wordt een informatieve website en educatief pakket aangeboden. Hierin kunnen scholen meer informatie vinden over de producten, hoe ze gemaakt worden en hoe ze te gebruiken (welke planten op welk moment zaaien, hoe verzorgen, mogelijkheid zaadjes aan te kopen, …). Het hele project zet hierdoor ook in op sensibilisering rond recyclage, het verwerkingsproces van het ingezamelde materiaal, het planten en zaaien van eigen groenten, kruiden en andere planten, enz.

Sociale economie

Vzw Atelier Groot Eiland werkt voor dit ‘De Groene Klasbak’-project samen met vzw FIX. Atelier Groot Eiland en FIX zijn twee Brusselse vzw’s die actief zijn in de sociale economie. De bakken worden gefabriceerd door werknemers in een werkervaringstraject. Deze werknemers vergroten met deze werkervaring aldus hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

VGC-subsidie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert het project zodat zoveel mogelijk scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ‘De Groene Klasbak’ kunnen aanvragen.