Opleidingsbeurs 8 juni 2017

Publicatiedatum: 
18 mei 2017
Op 8 juni 2017 vindt de opleidingsbeurs 'Uw schakel naar werk' plaats in de Ancienne Belgique. De beurs is bedoeld voor werkzoekenden, jongeren en iedereen die (af en toe) moet doorverwijzen: toeleiders, consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten … Zij krijgen er een totaaloverzicht van de sector van beroepsopleidingen, werkervaringsprojecten en organisaties die begeleiden naar werk.
Affiche opleidingsbeurs 2017 - Tracé Brussel

8 juni 2017

De opleidingsbeurs vindt plaats in de Ancienne Belgique (Anspachlaan 110, 1000 Brussel) van 10u tot 16u. De toegang is gratis. 

 

Opleidingsaanbod

Overzicht van het Nederlandstalig aanbod in het Brussels gewest: begeleiding naar werk, (beroeps)opleiding, Nederlands leren, volwassenenonderwijs, zelfstandig ondernemerschap, vrijwilligerswerk, inburgering, diplomagelijkschakeling …

 

Infosessies sectoren

Tijdens de dag zijn er infosessies over de sectoren horeca, zorg, bouw, verkoop, ICT, logistiek & transport. Wat houdt werken in zo’n sector in en welke opleidingen kan je volgen om er aan de slag te gaan? 

 

Werkzoekenden en consulenten

De beurs er in de eerste plaats voor Nederlandstalige én anderstalige werkzoekenden. Zij krijgen op de stands een overzicht van de Nederlandstalige Brusselse beroepsopleidingen en werkervaringsprojecten, waarmee ze hun kansen op werk kunnen vergroten. Ook organisaties die begeleiden naar werk zijn aanwezig.

De beurs richt zich ook naar toeleiders, consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten en andere geïnteresseerden. Zij krijgen er een totaaloverzicht van de sector. Ten slotte kunnen ook alle mensen die graag Nederlands wil leren om hun kansen op werk te vergroten, op de beurs terecht voor informatie.

 

Organisatie

Tracé Brussel vzw en de Brusselse Werkwinkels staan in voor de organisatie in samenwerking met VDAB en Actiris. Dit evenement wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Meer informatie