Kleur Bekennen: aanbod voorjaar 2018

Publicatiedatum: 
05 februari 2018
Wilt u met uw school of klas werken aan wereldburgerschap op school en in de klas? Dan kunt u daarvoor beroep doen op Kleur Bekennen Brussel. Ontdek het aanbod en dat van de partners.
logo kleur bekennen

Aanbod Kleur Bekennen Brussel

Kleur Bekennen organiseert op vraag een vorming op uw school, bijvoorbeeld in het kader van een pedagogische studiedag. 

  • De korste weg naar Timboektoe
    Een inleiding over wereldburgerschap voor alle leerkrachten, ongeacht welke graad. Op een speelse manier maken de leerkrachten kennis met de thematische invalshoeken van wereldburgerschap en krijgen ze een eerste indruk van diverse educatieve materialen. Er is ook een korte introductie over de vaardigheden die passen bij wereldburgerschapseducatie.
  • Workshop 'Onze School Wereldwijs'
    'Onze School Wereldwijs' is een unieke en interactieve workshop die u een antwoord geeft op alle prangende vragen omtrent wereldburgerschapseducatie (WBE) op school. Aan de hand van het uniek Metroplan overlegt u met collega’s hoe wereldburgerschap klas-, leergebied- en vakoverschrijdend aan bod kan komen.

Met de steun van de VGC bieden tal van organisaties (o.a. School zonder Racisme) gratis of goedkope activiteiten aan voor scholen. Ontdek het aanbod rond wereldburgerschap en andere thema's op www.onderwijsinbrussel.be/ondersteuning/educatief-aanbod.

Activiteitenkalender

  • 17 april 2018: Inspiratiedag Kleur Bekennen
    Schrijf nu in voor de inspiratiedag met allerlei activiteiten rond wereldburgerschapseducatie voor (toekomstige) leerkrachten, schoolteams en directieleden met: interactieve workshops, lezingen en schoolpraktijken in de kijker.

Noteer alvast volgende actiedagen van Kleur Bekennen, MOS (Milieuzorg op school) en partners in uw agenda:

Elk jaar lanceert Kleur Bekennen een projectoproep. Subsidieaanvragen moeten worden ingediend begin september. Meer informatie over de afgelopen oproep (2017-2018) staat op www.kleurbekennen.be

Meer info

Contacteer educatief medewerker Ellen Braet: T 02 210 63 90, M: ellen.braet@vgc.be
www.onderwijscentrumbrussel.be
www.kleurbekennen.be

Kleur Bekennen is een programma van Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap), de VGC en de Vlaamse provincies.