Een duw in de rug voor de Brusselse schoolgebouwen

Publicatiedatum: 
27 oktober 2017
Het college van de VGC keurt een investering van bijna 10 miljoen euro goed voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.
aanzicht nieuw schoolgebouw Koningin Astrid en Karel Buls

 

Nieuwe schoolgebouwen

De VGC geeft meer dan 9 miljoen euro subsidies voor volgende dossiers:

  • een nieuwbouw voor basisschool De Telescoop in Laken;
  • een nieuwbouw voor basisschool Koningin Astrid en het hoofdstedelijk atheneum Karel Buls in Laken (Mutsaard-site);
  • een grondige renovatie van basisschool Maria Boodschap in Brussel.

Dankzij deze bouwprojecten komen er ongeveer 700 plaatsen bij in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Door het gebruik van tijdelijke modulaire units of het inrichten van tijdelijke klaslokalen in de huidige gebouwen hebben deze scholen hiervan al 400 plaatsen gerealiseerd. De resterende 300 plaatsen zullen opengesteld worden na de bouwwerken. Naast de 700 plaatsen in het basisonderwijs komen er ook bijna 100 plaatsen bij in het secundair onderwijs. In totaal gaat het dus over een extra capaciteit van 800 plaatsen.

 

Energiezuinige schoolgebouwen

De kwaliteit van schoolinfrastructuur vergroten kan niet alleen met nieuwbouw of grondige renovatie. Door te investeren in energiebesparende maatregelen (via het project Energiezorg op School) probeert de VGC met kleine investeringen een maximale winst te bereiken:

  • winst voor het milieu door minder brandstoffen te gebruiken;
  • winst in werkingsmiddelen voor de scholen dankzij lagere energiefacturen;
  • winst door een beter klimaat in de klaslokalen

De VGC investeert dit jaar bijna 400.000 euro in o.a. de plaatsing van isolatie, thermostatische kranen en nieuwe ketels en in de afstelling van bestaande ketels. Dankzij deze subsidies kunnen 34 scholen energie besparen. Om te weten welke maatregelen de meeste energiewinst opleveren voor een school doet de VGC een beroep op de energieverantwoordelijken van FIX vzw.